• August 15th, 2020

Mu alafi wa matokwani upikela kwande


SWAKOPMUND – Muyahi wa tolopo ya Swakopmund, Cheryl Antoinette Green, walilimo zemashumi aketalizoho kaze supile (57), yana tamilwe liviki zepeli za kwamulaho kamulatu wa kufumanwa ni matokwani ane aize ki mulya, nalukuluzwi viki yefelile kasamulaho akutomelwa kulifa mali alikana N$5000 kuzekela taba yahae kwande. Green natamilwe kamulatu wakupanga oli, mi hape nafumanwi ni limela zamatokwani zemashumi asupile kasilisiñwi (71). Mwana hae yana isize mapokola kwandu yabashemi bahae nafilwe mulatu wakulifa N$2000. Kanako ye, musali utalimani ni milatu yakufumanwa ni kulekisa matokwani. Mapola nebasweli limela ze 71 ni 3.5 kilogiramu ya oli, 26 giramu ya matokwani zamali alumelwa kufita fa N$22 000, mwandu yahae mwa Kramersdorf kwa Swakopmund. 

Mwaponahalo yahae yapili nahanezwi kulifa mali akuzekela taba yahae kwande kimuatuli yomunyinyani Conchita Olivier. Mwabuikalabelo bwahae naize, hakuna nihaili litali liliñwi lene lizwile mwandu yahae, nikuli nacezi matokwani awo kuli ibe mulyani. “Munaka ukula butuku bobusabisa kuomba moyo, mi nibu alafa ka oli ya matokwani. Hanilekisi matokwani,” Green nakile abulelela khuta, mwaponahalo yahae yapili. Green nabulelezi khuta hape kuli muna ahae yanaliteñi niyena mwakhuta mi nazamaela fakakota, utokwa tokomelo mi hakoni kusiiwa anosi. Ukabe akutezi hape mwa khuta la 20 Liatamani 2019.


Eveline de Klerk
2019-03-11 10:23:10 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...