• July 12th, 2020

Mubakweli Likwambuyu ukalimela likolo hala kuhana baituti


Aletta Shikololo 

WINDOKO – Mubakweli Likwambuyu wa Liluko la Tuto, Lipapali ni Sizo, Anna Nghipondoka, mwamazwi ahae hala kutateka kwalikolo viki yefelile, nakalimezi likolo kusahanela baituti kuli basike baiñolisa bakeñisa kutokwa masheleñi akulifa. Mubakweli likwambuyu nabulezi cwalo kasamulaho ataba yamuituti yana hanezwi sikolo bakeñisa sikoloti sa ñohola. Naize nihaike bashemi bakupiwa kutusa sikolo, hakitaba yakapelezo kuli maticele bahanele kapa baleleke baituti. “Tuto kiyamahala; nihakulicwalo luzwelapili kukupa bashemi kufa lituso kwalikolo. Kamutala, haiba kuna nikalulo yeo sikolo sibata kutisa, bashemi baelezwa hahulu kuba nikabelo, nihakulicwalo babasakwanisi baswanela kuikopanya nisikolo nikufumana tatululo, kono haiswaneli kuba libaka lakuhanela muituti kuiñolisa kwasikolo,” natalusize.

Haiba bashemi batalimana nimatata awo, baelezwa kupotela ofesi yamuzamaisi watuto mwasikiliti, kapa ofesi yamuzamaisi waliluko la tuto kuyo biha. Naize “kikuloba mulao mi baituti habaswaneli kuhapelezwa kulifa masheleñi pili basika iñolisa kale, kakuli kalulo yeo ika paleliswa baituti babasaipumaneli kuiñolisa kwalikolo zebatabela.” Nghipondoka naize litaba zakuleleka baituti kamita liezahala kwalikolo zeipumanela. Naelelize hape baituti babakutela kusebeza katata. “Baituti basitopa sabulishumi basilimo sa 2018, bane bacimbuzi linepo zabona kanako yalicika, mi nebafumani linepo zelikana 23, bakona kubata likolo kaliofesi zalikiliti zatuto haiba kuna nisibaka,” nabulezi. Natolokile hape kuli liluko lieleza baituti babacwalo kutalima taba yakuzwelapili nitutengo totufa lituto kanako yalicika, nikueza lituto zetalu kasilimo kuli bafumane pampili yabona ya NSSCO. 
Nakupile baituti kusebeza katata sina sikolo hase sikalile.


Staff Reporter
2020-01-22 08:02:04 | 5 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...