• April 22nd, 2019
Login / Register

Mubonenwa waitwanela hala kulema likota kwa Mpyu


Aron Mushaukwa Katima Mulilo-Silinda Mubonenwa ili yo anyazwa kisicaba sa Mpyu, libima zelishumi kazeketalizoho upa wa Katima Mulilo, kuli nasweli kulema likota zamupani isi kamulao, ulatuzi likakalezo zeo, ubulela kuli yena usweli kukenisa simu yahae. Mubonenwa ubulela kuli una ni liñolo la kufundota nikulonga mupani (lelibonwi kiba New Era) ili leli mulumelela kulema likota zamupani nikuli’sa kwakulekiswa mwa Katima Mulilo. Ulatuzi hape likakalezo zakuli usweli kulekisa likota kwa South Africa. “Hanilekisi likota kwa South Africa. Baswanezi kutalusa kuli neni sebelisize museto ufi. Hanizwisa likota mwasimu yaka nili isa kwa munzi waka mi kuzwa kwateñi niyolilekisa kwa Katima Mulilo. Mwasimu yaka, hanilema likota inge nina ni mampampili anilumelela kueza cwalo kimulatu?” abulela. Yomuñwi wabababilaela yanabulezi niba New Era Samwele Samwele, na’kaleza kuli Mubonenwa nainzi mwamubu osi wahae. Mubonenwa yena ubulela kuli sibaka nasifilwe kikhuta. Uzwezipili kutalusa kuli hakoni kubulela zeñata kuamana nizamubu kakuli taba yeo isa zekwa mwakhuta. Samwele nanyaza Mubonenwa kuli namukwalulezi muzeko wasilelezo, ili kuli azwelepili kulema likota mutakafululele. “Mwa Muyana nailo biha kuli neni’lo fumbela babeleki bahae katobolo, na nenili famusebezi mwasikiliti sa Hardap,” nabulezi. Mubonenwa yena ubulela kuli namukwalulezi muzeko kakuli hakikunutu kuli wamufumbelanga kuli ukamukunupa. “Kiyena yasweli kunifumbela. Nina nibupaki kuli wanifumbelanga, kuli ukanikunupa. Kuli ukanibulaya haiba inge anifumana fasibaka sale. Usweli kunilwahanga, kono na hanisikafumbela kale,” nekubulezi Mubonenwa. Katengo kakabona zamishutu mwa Katima Mulilo kasakuzize hala taba yeo, nihane kabonisize kuli kaziba zamisunga yakwa Mpyu, babulela kuli bakabulela nako hainze iya.
New Era Reporter
2017-11-27 10:03:12 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...