• June 6th, 2020

Muchali uli babakutile kwa Dukwi basisabiWINDOKO – Yanali mubalehi niyanali muyahi wa sikiliti sene sizibahala ka Caprivi Mulife Muchali, yana balehile mwanaha kasamulaho wabukwenuheli bwa nakonyana mwa Caprivi kasilimo sa 1999, usepisize babalehi babali kwa Dukwi mwanaha Botswana kuli litukiso liezizwe kuli bato amuhelwa hande habakuta.

Muuso wanaha Botswana mwa viki yale nokutisize babalehi bamabasi alikana 93, mi ba 148 nebaitezwi kukuta viki yefelile, mi babañwi bakakuta makalelo a Yenda. Babakutisizwe babulelwa kuli nebahanile kukuta kabubona. Muchali yana felisize kuba kwahae kwanda naha kalilimo zemashumi amabeli mwakweli ya Sikulu, kakukutela kwahae kuzwa mwatolopo ya Vancourver mwanaha Canada, nabulelezi New Era kuli nihakuna nimabulatwi kwa Dukwi, silelezo hakitaba mwanaha Namibia kakuli kuna nikozo mi lipolitiki zateñi lihande.

“Hakuna libaka lakusaba kubabakuta kuzwa kwa Dukwi, hakuna yakamikataza kapa ku ambola kazene liezahezi kasilimo sa 1999,”nekubulezi Muchali. Yanali hala bao bane bayo amuhela ba 93 bane bakutile kuzwa kwa Dukwi. “Nifumani kamuhelo yende kwa muuso wanaha Namibia, kamuhelo yasizwale. Hakuna libaka lakusaba kaufela zene luutwa neli zabuhata,” nekusepisize Muchali. Naize bane bakutile kuzwa naha Botswana bafumani kamuhelo yende mwasikiliti sa Zambezi mi sebakutezi kwamahae abona. Lipiho zabamakande libulela kuli muuso ubeezi kwatuko mali alikana bolule balishumi kutusa mwakukuta kwababalehi. Mueteleli wanaha Hage Geingob ukutakutezi taba yakuli lifasi la Afilika lino amuhela babalehi, ili taba yaize ikakonise babalehi kukutela kwalinaha zasipepo basina sabo, ilitaba yekakona kuhulisa lifasi la Afilika. Muchali nangiwa kuli nali mwasikwata sabane basepiwa hahulu kimubalehi Mishake Muyongo, kufitela bababeli habafapana kasamulaho Muchali nabulelezi New Era kasilimo sa 2004 kuli Muyongo nabata kukutela kwahae mi naikupela swalelo yamueteleli wanaha. Muyongo kanako yale nakile alatula manzwi a Muchali kakuba abuhata, nikuli nebafapani niyena mi Muchali nasabata kukutela kwahae.


Kuzeeko Tjitemisa
2019-09-30 07:56:57 | 8 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...