• April 22nd, 2019
Login / Register

Mukungi gwanare kuna kuhundira vamupwangese pamfuto kekwatero kononkondo ntani kudipaga


Maria Amakali Windhoek-Musikiriti ogu vakwata morwa kumugazarera asi kwakwatera mukadi gononkondo ntani kumwe nokumudipaga mukadonagona rutu rwendi kwarugwene pepi nonkurusure zaNamibia ndi asi UNAM, momazuva 10 April 2018, kuna kuhundira mpanguro ngano zimupwangese kumwe nokulifutira. Mukungi ogu gwanare Tuhemwe Dinyando, gonomvhura 30, ngesi kakamonekere kompanguro rwauvali moVenduka, morwa nomfa daTheresia Pietersen gonomvhura 32. Mpanguro kuna tamba Dinyando morwa age ngesi kuna kara asi mudipagi ntani kukwatera kononkondo. Rutu rwaPietersen kava rugwene age vana muhutura pokatji kononzira Western bypass ntani UBNAM, apa tupu gumwe murugenda nzira kamwene rutu romuntu momazuva murongo gaKudumogona. Mokukwama nye nongendeseso, Pietersen kwamudipagere nokumurara ndi asi kukara kumwe panyama momazuva 9 Kudumogona. Pietersen edipago lyendi simpe kapi vana ligwana asi morwa sinke ntani ekonakono lyovaporosi kuna kutwima. Age kwamumwene rokuhulilira kuna kugenda kumwe naDinyando, ogu gamuranderere yikunwa mezuva lyoolyo yahorokere yimpagwa yangoso. Mokukwama nye ngendeseso zompanguro, Dinyando k\atanterere mpanguro asi age naturamo paveta mugano asi ngapi nakalimburura mpanguro, ntani nokugava umbangi wazulilira. Makura kutunda opo mpanguro ntani nye nazidiva asi kurugana ngapi apa navagwana umbangi wenewene. Nokutara asi kuvhura vamupe alifutiremo ndi ngapi. Posiruwo sakere asi age ntani ana kuyamoneka kompanguro, Dinyando age kapi kavamupulisilire asi alifutiremo, ntani vakarelipo epangero kavaperepo asi kwato kumupa alifutire. Mokukwama ngendeseso zoyipangura, simpagwa esi karugene kuna kara sosidigu unene, yipo nye asi ntani vantu nawo kuna hepa kudiva asi yinke kayihorokere. Dinyando katente asi age kapi ana kuyimona asi hepero akare nomukarelipo gepangero ngwendi asi muhahende apa ana kutameka nehundiro lyendi. Dinyando ehundiro lyendi tavakalitarurura nye mwa Murongankuru 2. Mupanguli Venessa Stanley kakere ana kupitisira kumwe naMracus Angula mutareli afutise. Dinyando ngesi simpe modorongo ana kara dogoro sikando sendi sokukamoneka hena kompanguro.
New Era Reporter
2018-04-26 09:42:26 11 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...