New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Murwi gwanare gwaSWAPO Muremi kavamuhorekere

Murwi gwanare gwaSWAPO Muremi kavamuhorekere

2020-10-22  Staff Reporter

Murwi gwanare gwaSWAPO Muremi kavamuhorekere
Top of a Page

Elizabeth Hiyolwa

NKURENKURU - Murwi gwanare gombunga zaSWAPO ngavatumbura asi PLAN Elia Lemmy Muremi kavamuhorekere pomukunda ogu vamauretera, poRupara, mokukwama tupu apa kadogorokere mo 4 October 2020 konyima tupu apa gavera. 
Nakufa Muremi kwakara noudivi omu gagwana elideuro moukwayita unene mevango ngwendi lyounambudi omu vamudivire asi age gumwe gadiva maligwanekere, ogu gasikisamo yirugana yendi kukwateramo sirongo novantu vaso.

Elihameseromo lyendi momagwanekero kwatameka siruwo sina sosidigu sokukondjera sirongo sikamanguruke age ponze zosirongo, omu gakere asi yige mukurona gomavango gonombudi pomavango gokulisigasiga age ponze zosirongo. 
Muremi simpe gakarugene hena kombunga zaNampa, omu gakere asi yige gokuhova kugava nombudi kombunga ezi momukunda gwaKavango. 

Presidente gokuhova gwaNamibia Sam Nujoma katjangwilire Muremi asi age ependa ogu apilire kutjira kwasikama ndjkitji asi age murwi gwaPlan. 
Nujoma kapmupandwire unene morwa nage gumwe galituliremo asi sirongo esi sahepa kukamanguruka ntani,Muremi kwaruganesa nomvhura 15 dendi doudinkantu omu gakondjerere sirongo esi simanguruke.  

Muremi kwaruganesa nomvhura 15 dendi doudinkantu yipo asi sirongo esi sikamanguruke age kapi gakere asi tatamangere dogoro hawe tatugwana emanguruko yimo ngoso vana kutanga Muremi. 

Presidente gwauvali Hifikepunye Pohamba katente asi Muremi komanda gakere noudivi ogu gakere asi kwapita muudivi womagwanekero omu galituliremo mokukondjera sirongo simanguruke, dogoro Namibia gagwana emanguruko. 
“ Omu gakere asi gumwe arugana nonoradio, nakufa Muremi kwarugana sirugana sendi esi moomu gavhulira nomukumo’’ yimo ngoso vana kumutanga mombudi ezi kakaresere nguuru gomukunda. 

Muremi gatulisirepo elikwatakaneso kumwe novantu vetu ava vakere monad zosirongo. 
Magwanekero ogo kwakere mulyo unene, omu vazuvhisirekop vantu vetu asi yinke emanguruko omu vantu vayitambwireko asi nani usili twahepa kuruganena kumwe ngovantu vamwe,’yimo ngoso ana kutanta Pohamba. 
Nguuru gomukunda Kavango zoutokero Sirkka Ausiku katente asi Muremi muntu gononkedi kwakara asi munona mukwawo mukurona mukwawo, nonkango edi kaditumbwire mosiruwo sediworoko lyaMuremi. 
Muremi kwakere murugani govantu ogu asikisamo yirugana yendi omu galituliremo asi vatungimo vavape mbudi asi yinke lina kurugana epangero. 

Age kwadingura nomukunda donzio dokulisigasiga, momawiza omu gagagwana asi vantu kuna kuhepa yipo nye gayiretere kwetu asi eyi yiyo ana kagwana,’ yimo ana ngoso vana kumutanga. 
Muremi kwaparuka namukadendi ntani vana murongo nagumwe ntani vatano vamumbya novakuru vendi.


2020-10-22  Staff Reporter

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page