• October 15th, 2019

Musali ubulaiwa kimilyani yanaka


Mubihi wa Mutende

WINDOKO – Musali walilimo zemashumi amane kazepeli (42), yalumelwa kuli naile kwañaka kuyo laula, kasamulaho akukula mwatoho, natimezi kasamulaho wakunwa mulyani wana filwe. Nakalile kutaza mi nashwezi onafo, mapokola nebabulezi mwapiho yabona viki yefelile. Kezahalo yeo neezahezi kanako ya 08h00 kwamunzi wa Uulwenge, mwasilalanda sa Okalongolo, mwasikiliti sa Omusati, Lasunda viki yefelile. Nyandi nazibahalizwe kuba Teopolina Ekandjo. Kuakalezwa kuli kasamulaho akutongoka zakuutwa butuku mwatoho lizazi lakwamulaho, Ekandjo naalafilwe kiñaka yeo libizo layona lizibwa kiba New Era ili yezwa mwanaha Angola, mi nemufile mulyani wana nwile. Kasamulaho anakonyana Ekandjo akala kutaza mi ashwela onafo. Bahabo yena nebakile bazibiswa, mi lipatisiso zasipokola lizwelapili. 

Piho yeo neli yeñwi hala lipiho zesupile zene bihilwe kimapokola viki yefelile, kungelela nibaana bababeli bane baipulaile mwamizuzu yalinyazi zabona. Mapokola kwa Kuisebmond mwa Walvisbay nebakwaluzi muzeko, kasamulaho muuna walilimo zemashumi amalalu kazelobapeli (38) naipahekile mwasibuma sanyazi yahae. Kezahalo yeo neezahezi Lasabata viki yefelile kanako ya 00h50. Situpu sanyandi Victor Akuumba, nesifumanwi silepelela kwasituwa sasibuma, mwamukwakwa wa Brandberg mwa Kuisebmond. “Kuakalezwa kuli nyandi naile nibalikani bahae, kungelela cwalo ninyazi yahae, kwalinwelo labucwala mwa Kuisebmond, haba bulelela kuli usazwa fande ayozuba. Kono naile feela kwasibuma sanyazi yahae nikuyo ipaheka,” nekubaleha piho. Hakuna kañolo kakatoloka zana ipulaezi, mi bahabo yena nebazibisizwe. 

Mwakezahalo yeshutana niyeo, situpu samuuna nesifumanwi silepelela mwandu yabucwañi kinyazi yahae kwamunzi wa Omaakuku mwasilalanda sa Omuthiya. Kezahalo yeo neezahezi Lasunda kanako ya 03h00. Kuakalezwa kuli situpu sa Kambonde Ashikoto yanazwa mwamunzi wa Omuzile, nesifumanwi silepelela nimuhala mwamulala, mwasitungu sanyazi yahae. Nyandi nasika siya kañolo kakatalusa zana ipulaezi. Mapokola ba Kahenge nebakwaluzi muzeko kasamulaho muuna walilimo zemashumi amane kasilisiñwi ili yana kula butuku bwakutakana kwamunzi wa Nkonke, mwasilalanda sa Tondor mwasikiliti sa Kavango ya Wiko naipulaile. Nyandi nazibahalizwe kuba Josef Buruta Kampungu ili yana kula nibutuku bwakuomelela. Mapokola nebaize situpu sa Kampungu nesifumanwi silepelela kwakota nimuhala mwamulala, kimuzamai yanafita mwamushitu hane ayozwa kwakulwalela likota. Hakuna kañolo kakatoloka zana ipulaezi kane kasiilwe mi lipatisiso zasipokola lizwelapili.


Staff Reporter
2019-04-15 10:29:12 5 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...