• July 23rd, 2019
Login / Register

Muuna ukena mwa Khuta kamulatu wa kubitelela


Aron Mushaukwa Katima Mulilo-Bernard Litebele wa lilimo ze 29, yasimuluha kwa Sibbinda na bonahalile mwa Khuta ya Muatuli ya Katima Mulilo, labulalu, kakuakalezwa kuli nabitelezi musizani wa lilimo ze 16. Kezo yeo ne ezahalezi kwa Sibbinda kokubulelwa kuli ya nyazwa natamile musizani kwa mazoho ni ceni kakapelezo labutanu viki yefelile, mi azwela pili kufosana niyena isi katato yahae. Kezo yeo ne ezahezi busihu, mi Litebele na tamilwe lizazi le litatama, mi aiswa kwa kambe ya sipokola yeli mabapa, mi lamubulo aiswa kwa Katima Mulilo. Kakuya ka lipaki zebulezi niba New Era, haki lapilli Litebele aeza kezo yeswana sina yeo. Kulumelwa kuli mwa kweli ya Njimwana ñohola Litebele ukulubelwa kuli nabitelezi musizani yomuñwi mwa munzi oswana, kono taba yeo nesika bihiwa kwa mapolisa kakuli netatuluzwi kiba lubasi. Mwa ponahalo yahae yapili mwa khuta labulalu, Litebele napihelezi kuli uka ikemela yena muñi. Muatuli akutela-kutela kumueleza ni kumutolokela kuli mulatu wa talimani ni ona ki omutuna hahulu, kacwalo kuikemela ikaba taba yakuitama muhala yena muñi. Neli kasamulaho akelezo yeo Litebele alumela kukupa muyemeli wa mulao. Nahanezwi kupikela tolongo kwande, mi taba yahe ne isizwe la 6 Njimwana ili kuli akupe muyemeli wa mulawo, ni kuli lipatisiso lizwele pili, lipatisiso zeo lingelezi ni kufumana linepo za kezo yabubiteleli kuzwelela kwa sipatela. Vincent Nzaca neli yena muatuli, haneli muyemeli wa muuso neli George Matali.
New Era Reporter
2017-08-14 12:16:27 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...