• July 12th, 2020

Muunda utibisa upa wasikiliti sa Zambezi


Marythar Shimwe

LUHONONO – Bayahi basikiliti sa Zambezi babafumaneha mwalibaka zetibiswa kimezi amuunda zecwale ka Luhonono, ili yene zibahala sapili ka Schuckmannsburg, bakauhezwi kwasikiliti kaufela kamukwakwa wa Namalubi-Luhonono, bakeñisa kunanuha kwamezi mwanuka ya Lyambai. Ñohola la 11 Lyatamani mezi nayemi fabutelele bwa 1.84m, mi nako yeswana silimo se nayemi fabutelele bwa 5.70m. Hane abuzizwe, Peter Mwala muyemeli wasilalanda sa Kabbe ya Mbowela naize sikwatata sabatatubi sesibupilwe, nikulumelwa kuli siyo shoka pili lituso kwasicaba lisika lukiswa kale.

“Lukafa bupaki kabutungi hala libaka zekauhezwi, kasamulaho sikwata saluna sesili kwakushoka sesikutile,” nekubulezi Mwala. Zeo halili cwalo, bolyaminzi kuzwelela kwamunzi wa Malindi nilibaka zeli bukaufi, bakalile kuisa likomu zabona kwalibaka zelumbile. “Muunda ulutisezanga litapi, mi kuzamaya kamezi kuba bunolo kakuli luna ni mikolo, mi lufumana mezi akusebelisa,” nekubulezi muyahi wa Malindi, yana ekelize kuli: “Kuna nizemaswe zecwale kamatuku ni batu kuhapelezwa kuisa likomu zabona kwalibaka zelumbile.”

Mwasilimo sa 2019 sikiliti nesisi kafumana muunda omuñata mi hakuna mafu ane abihilwe. Kono sikiliti sikafumana muunda omuñata silimo se, kacwalo sicaba sina nikuitukiseza, nekubulezi Jimmy Simataa kuzwelela kwamutayi obona zaputako mwa Katengo Kasikiliti sa Zambezi. John Likando ili muyemeli wasilalanda sa Kabbe ya Mbowela naize: “Haiba muunda uzwelapili mwamayemo acwale, likolo za Mpukano, Muzii ni Nankutwe likaswana likwaliwa, nikututisa maticele ni baituti kubaisa kwalibaka zelumbile kuli bayozwelapili ni lituto zabona. Haili kano yacwale hanisika lemuswa kuli kuna nisikolo sesi kwalilwe.”


Staff Reporter
2020-03-16 07:46:22 | 3 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...