• September 22nd, 2019

Muuso ulifa likoloti zakwamasimu


Albertina Nakale 

WINDOKO – Kamulelo wakubata kukutiseza njimo sakata kwasimu aketalizoho, muuso noezize manyamenyame kulifa sikoloti sesibato fita kubolule babalalu (N$3 million), seo masimu nakolota kampani yehasanya mulilo wamagesi yezibahala hahulu ka Nored. Zeo kaufela litaha mazazinyana kasamulaho kampani ya Nored nekauhezi kuisa mulilo wamagesi, kwamasimu aketalizoho mwalikiliti za Kavango ni Zambezi viki yefelile, bakeñisa kupalelwa kulifela mulilo wamagesi. Masimu ane akolota mwalikiliti za Kavango ni Zambezi angelezi Sikondo, Shandikongoro, Musese, Uhvungu-Vhungu, Ndonga Linena ni Kalimbeza. Mwangambo ni New Era Muetapili wakampani yebona zanjimo Petrus Uugwanga, nanitifalize kuli mulilo nokauhezwi kwamasimu nikuli muuso nokeni fateñi mi mulilo sokutiselizwe.
“Kiniti kuli mapurojekiti amañwi nakauhezwi hala viki yefelile, kono katuso yaliluko nakutiselizwe kwamafelo aviki,” nekubulezi Uugwanga. Nabulezi hape kuli masimu nakolota Nored masheleñi afita kubolule babalalu alifilwe kimuuso kuli mulilo ukutisezwe. New Era nebata kuziba kuli muuso nongile mihato yecwañi kubona kuli mulilo wakutisezwa, kakuli kampani yebona zanjimo nekile yakupa tuso yamali afita kubolule bamashumi amabeli kwamuuso cwalecwale. Hala kalulo yeo Uugwanga natolokile kuli Lilulo la Njimo, Mezi ni Mishitu nelitusize mwakulifa sikoloti. Kono natolokile kuli mali afita kubolule bamashumi amabeli ane bafilwe kwamuuso, haki akuba liulula kono kikalulo yamusulo wakampani mi akasebeliswa mwasilimo sa 2019/2020, kukutiseza njimo sakata bakeñisa bumai bwa mabuku ane ataselize masimu kasilimo sa 2017.  Hala nako yakutulo ya 2016/2017 lihekele zebato fita fa 50 000 zamasimu ambonyi ni mauza, nelibihilwe kuli nelisinyizwe kimabuku mi mabasi afita fa 27 000 nataselizwe. 
Mabuku nabihilwe kwa Sachona, Kongola, Ngoma, Bukalo, Kasheshe ni Musanga mwasikiliti sa Zambezi. Kacwalo naize mali afita kubolule bamashumi amabeli asike angiwa kuli kitiululo, kono angiwe kuli kipuluko yenca mwapisinisi kasamulaho abumai bwa kutasezwa kimabuku akasilimo sa 2017. “Luteile zebe kwaliluko kunyatela musulo waluna ongelezi nipuluko yenca mwapisinisi. Kayona nako ye kimulelo wapisinisi omunde.” New Era nebata kuli Uugwanga atoloke mayemo amasimu amuuso mwanaha hakutalimwa ni linanga. Naize njimo izamaya hande kono kuna nikusebezwa katata mwakutahisa lico zalikomu kakuli balimi bamwabutata.  Naize masimu amuuso haiba inge afumana tuso asiyala kuba sepo yasicaba mwakulwanisa linanga. Natolokile hape kuli kampani yahae ina kusebeza katata kuotolola mokusikami.


Albertina Nakale
2019-05-20 10:38:59 4 months ago

Be the first to post a comment...