• June 6th, 2020

Muyaho waimululo hala muunda utaha kwa Lusese


Mubihi wa Mutende

WINDOKO – Katengo kakabona zapuluko amali asilalanda mwa Namibia, mwatasa Liluko la Silalanda nekabile nikushaba kwasibaka samayahelo amuyaho wababatibiswanga kimezi amuunda kwa sibaka sapabalelo yalifolofolo kwa Lusese. Muyaho wamakopanelo ili teñi babatibiswa kimezi amuunda bakana bayo tibelela kwateñi, ukafukuza nitaba yakukatazwa kikucinca kwamayemo alifasi. Sibaka sapabalelo yalifolofolo sa Lusese sifumaneha mwasikiliti sa Zambezi, mi kisesiñwi salibaka zefumaneha mwamahae kufumana masheleñi alikana bolule babane kababane (N$4.4 million).

Mi purojeki ya Lusese ibizwa kuli – Kalulo Yakamaiso ya Muunda – ili kuzwiseza pata hala kuitukiseza mayemo akucinca kwalifasi, mwalibaka zetibiswa kimezi amuunda mwasikiliti sa Zambezi. “Kamaniti luli purojekiti ye ika peta mulelo wateñi, isi feela mwanaha mo, kono nimwalifasi loote. Kamaiso yekopani hala muunda, sina mone kulemuhezwi kisibaka sapabalelo sa Lusese ikatusa hala muunda. Liseliso zeliteñi hala kuitukiseza muunda libeyanga makete asicaba saluna mwakozi.” Muyaho oka yahiwa kwa Lusese ikaba wasakata hala kuitukiseza licinceho zalifasi. 

Babatu babalikana likiti zemashumi amane, ni minzi yelishumi kaulimuñwi bakatusiwa mwalibaka zetibiswa kimezi amuunda, kanako yamuunda. Misebezi yemashumi amane kayemine ika pangiwa, mi yemashumi amabeli kayemine ikaba yabasali. Purojekiti ika mbweshafaza makete asicaba, sihulu banana ni basali, kukaba nilimbuzi, mezi akena ni azwa kwalimbule sakata. Lisebeliso zakuyahisa likafumanwa mwasikiliti. Taba yakushaba famubu wamayahelo neilo zamaiswa ki Likwambuyu wa Silalanda ni Bupoti Pohamba Shifeta la 24 Ñulule. Sibuabui yomuhulu mwamutayi wa Bulyambombola, naize katengo kakabona zalituso, teñi nekuzwile mali akuyahisa muyaho kwa Lusese, kaitamile kutusa hala kucinca kwamayemo alifasi mwanaha Namibia.
 


Staff Reporter
2019-12-02 08:43:00 | 6 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...