• October 19th, 2019

Muyemeli wa Katima yamatakanyani upilela falinala


Aron Mushaukwa Katima Mulilo- Muyemeli wa silalanda sa Katima yamatakanyani, Warden Simushi, napilezi falinala kasamulaho motikala yahae yamufuta wa Toyota hilux haicaisana ni motikala yeñwi busihu bwa Labutanu viki yefelile, mabapa nisibaka sakutalima bwima bwa limotikala mwa Katima Mulilo. Mapokola batalusa kuli Simushi nabata kufitelela motikala yanalatelezi mota yahae haitocaisana niyene itaha kwapili. Motikala yahe yazwa mwamukwakwa nikuyocaisa mwakota. Simushi niyomuñwi yanalongile nebabandukile kozi kakuholofala hainyani feela, haneli mukwaezi wamotikala yeñwi yena nasikaholofala. Mubakweli wasipokola mwa sikiliti sa Zambezi, Evans Simasiku napatuluzi litaba zeo, mi naekelize kuli mukwaezi wamotikala yeñwi nafilwe mulatu wakukwaeza asina liñolo labukwaezi. Simushi niyana longile nebailo lobazwa mwa sipatela sesituna sa Katima Mulilo, mi nebabihilwe kuli nebali mwa mayemo sakata.
New Era Reporter
2018-01-29 10:01:00 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...