• July 22nd, 2019
Login / Register

Myandanda baziezwa kimuunda mwa Zambezi


Aron Mushaukwa Katima Mulilo Mayemo amezi mwanuka ya Lyambai akulubelwa kuli akafitelela butelele bwa 6m viki ye. Labubeli nayemi fabutelele bwa 5.97m hakubapanywa ni 4.92m kanako yeswana ñohola, taba yeo sezielize myandanda yasicaba sesipila mwalibaka zetibiswa kimuunda. Viki yefelile yale nekuna nisepo yakuli nuka ikasiya kunanuha kakuli mezi nayemi nombolo iliñwi kamazazi alikani. Kono Lamubulo nuka nekalile kunanuha hape mi sekuitekezwi kuli ikafitelela butelele bwa 6m ili mayemo asabisa atisanga kuli batu babapila mwalibaka zetibiswa kimuunda batute. Katengo kakabona zalinako zaliswenyeho nekapotezi libaka zetaselizwe kimuunda viki yefelile kuyoshoka mayemo akwateñi nikubona kana kuna nitokwahalo yakuli batu batute. Musipili nosika felelezwa kasamulaho asisepenyana sene basebelisa hasikocoka kwa Ivilivinzi, mi kuitekezwi kuli baka kuta kwateñi viki ye, ili kuli kungwe muhato kapa batu batutiswa, sihulu banabasikolo ni maticele pili basikakuta kwapumulonyana kasamulaho amafelo aviki yapaseka. Ba New Era bautwisisa kuli bashemi nebasatabeli kututa hane bapotezwi kikatengo kakabona zaliswenyeho mwasikiliti, kakuli balumela kuli mezi hasabisi kuli akatisa butata. Babañwi babulela kuli masheleñi akasebeliswa kwakututisa batu kiona abatokwa kuli bazwiseze pata libaka zabona. Babulela hape kuli sikiliti siswanezi kunanula libaka zamuuso zecwale kalipatelanyana nilikolo, ili taba yebali ikatisa tatululo kwapili, isiñi kuno tutisa batu nako kamukana sikiliti hasitalimana nimuunda. Kanako yacwale batu babafumaneha kwa Mpukano, Muzii, Itomba, Nsundwa ni Ivilivinzi basebelisa mikolo hababata kuya kwatolopo. Haneli babali kwa Mbalasinte, Kasika ni Impalila baselisa nzila ya Botswana hababata kuya kwa Katima Mulilo, mi babali kwa Luhonono ni Nankuntwe basilela mwa Zambia nikufita nzila yamukwakwa kuya kwa Katima Mulilo. Mukwakwa wa Isize-Luhonono hausebeliswi kanako yacwale mi mezi sapotolohile sikolo sa Isize. Taba yeo itoloka kuli batu bakwa Malindi ni Sifuha bana nikuzamaya kamautu kuya kwasikola sa Isize kuyokwelela teñi motikala haiba babata kuliba kwa Katima Mulilo kuyoleka zebatokwa.
New Era Reporter
2018-03-26 09:36:03 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...