New Era Newspaper

Top Featured
Icon Collap
...
Home / Nacapa ya twapo otjihorera

Nacapa ya twapo otjihorera

2020-08-14  Kae Matundu-Tjiparuro

Nacapa ya twapo otjihorera

Otjomuise-Nangwari tjiri ozo zetara okuza membo no tji za tjitire Oroviungura ndazuko ozo tji za ngundire ama ze huhuna ozoiri zo zo gnumbiro nambano ndu ma ze kara opure wo zoiri mbari uriri.

Tjingetjo po mbongo aihe ma pekara embo ro ma tjangerero waimba mba worongana, okatare koupyu, ovitjurure tjimuna ovirikohe mo make. Pendje naingo kutja nambano kehi yomazeva wo mo ruveze rouzeu, nambano okuza ko ri Tjatatu outuku tjiina ominute okutona omurongo nambari petjire Oritjaine, ehi ra yayaruka kondondo oitjatatu yo mo ruveze rouzeu mena ro Corona. Puma pehee kutja nambano ovandu mbu ma veyandjerwa oku worongana ovandu omurongo uriri. 

Oure womieze vivari ozombongo zo Nacapa wina  za tiere kutja kakuna oku kara ozo ngurova zo ma imburiro poo ozo kowa.
Ondiero indji, na zarwe ndatu, za toororwe kombunda ya indu ounepo wo mbongo imwe yo Nacapa omurongo tji wa munikirwe o Corona. Po mbongarero indji ape pupari ovanane vo zo mbongo ndu ma zeva o 30, tjingetjo ozo za zuvasanene no ku kuta kutja omafeste nyengunda ama yekurama oure womieze vivari nganduu omutjise imbwi tjiwa pupapara. Wina za tarere movitjitwa peke peke o Nacapa mbii kara navyo tjimuna vyo vimbere no ma yarere wo zo mbaze nge tjiukwa otjo Musukona wo Nacapa, poo Miss Nacapa, ovyo nai wina mbya ngunda ama vi kuramisiwa. 

Omuhaamise wo Nacapa, Theo Pura, matja nambano oruveze rwahoro omundu auhe ngu ma tjiwa kutja wari poruveze roharive indo ndu ma ru hakwa kutja pari ngwa munikkwa omutjise imbwi, oku hina okuundja nu ngwari me keritarise omuni poo me ke riyandje kouhonapare wouveruke kutja owo utoore omiakmbo mbya pwire. “Oundju oku kapahewa. Tjimo tjiwa kutja w hakayenene kuna katjikwatjike, wari potji tjitwa pu pari ovandu ovengi, poo wa tjitivi, poo tjimo ritjiwa kutja mbawana kuna katjikwatjike ngu ma hakerwa mo, oruveze rwandje omuni okusekama oku keritarisa pendje no ku uhara amoundju kutja moso oku kapahewa poo moso oku katonwa ozongora,” o Archbishopa yo St. Joel, Pura, meriyarikana ko zo mbongo azehe no u ¿epo wazo. Wina me ze ningire ozo nounepo wazo oku ritizira moveta no ku hina oku ryanga pup e heri ohepero. Matja ozo mbongo ozengi zena out tavi twazo mouparanga wehi okutja munao tji pena ozombakero otutavi twazo itwu out twasere okuungura ozo mbakero zato pendje no mbongo kiangamwa aihe oku kakara pu tjamwa ombakero. Matja muno otjivarero po zo mbakero otji ma tjiyenene oku kondwa.


2020-08-14  Kae Matundu-Tjiparuro

Tags: Khomas
Share on social media