• July 20th, 2019
Login / Register

Nkasa Rupara ifuma siteshini sa kamaiso se sinca


Aron Mushaukwa Nkasa-Siteshini sa kamaiso se sinca sa Pabalelo ya Lifolofolo ya Nkasa Rupara mwa silalanda sa Judea Lyabboloma, mwa sikiliti sa Zambezi nesikwaluzwi simubuso Labulalu. Hala zeñwi zefumaneha kwa siteshini se sinca ki maofesi ababeleki, lukwakwa lwa waya, malaiti atiswa ki masola, mezi, libapalelo la mbola ya mautu, hamoho cwalo ni mandu aba beleki. Sapili maino kwa pabalelo yalifolofolo nashupa, mi babeleki nebapila mwa litungu za mapulanga zene se supezi, kono kuzwa cwale zeo seli litaba zakale kakuli mandu asitina a 19 nafwile, mo babeleki ba 13 ba ba beleka mwa pabalelo ya lifolofolo bakana baina teñi. Siteshini sa kamaiso nesiyahilwe ki liluko la silalanda mwa swalisano ni naha ya German ka panka ya KFW kamali afita fa N$ 41 million. Likopano zepeli neli nyatezi tumelelano ñohola yakuyaha liteshini zakamaiso zetalu mwa naha kabupala. Hana bulela fanako yakufa siteshini ni mandu simubuso mubakweli kulikwambuyu wa Silalanda ni Pabalelo ya Zanaheñi, Tommy Nambahu, nahatelezi kuli tumelelano yeli teñi hala likopano zepeli, kiya butokwa hakutalimwa kamaiso ya libaka za pabalelo ya lifolofolo. “Nibata kuitumela kwa muuso wa German ka panka ya KfW ili yetusize Liluko la Silalanda ni Pabalelo ya Zanaheñi kuzwa silimo sa 2005,abulela. Nasupile kuli liluko linga hahulu pabalelo ya zanaheñi kuli kiya butokwa kakuli ibapala kalulo yetuna hahulu hala sifumu sanaha. Lifolofolo libapala kalulo yetuna hahulu mwa kumbweshafaza bupilo bwa batu mwa mahae, sihulu mwa libaka za matakanyani. Taba ye isweli kuezahala katutengo totuli teñi kuli tutuse batu mwa likalulo zakuzamaisa sifumu, abulela. Ndumeleti wa naha German mwa Namibia Christian Schlaga naize kamaiso yende hala libaka za pabalelo ya lifolofolo ikona kutisa miselo ye minde hakubulelwa za bapoti, “ili ba ba tisa litwahalo zende habapotela sikiliti hamoho cwalo ni naha kabupala.”
New Era Reporter
2017-09-18 10:09:25 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...