New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / O Kambineta yaweza otjimariva tjourumbu, no America ra yandja ovikurya vyo mangete esere

O Kambineta yaweza otjimariva tjourumbu, no America ra yandja ovikurya vyo mangete esere

2019-09-13  Kae Matundu-Tjiparuro

O Kambineta yaweza otjimariva tjourumbu, no America ra yandja ovikurya vyo mangete esere
Top of a Page

Kae MaÞunÿu-Tjiparuro no Nampa

Otjomuise-Omberoo yo mu Kuramenepo wOmahi Omakutasane wa America mo Namibia, ya yandja Ozondola za Namibia azehe kumwe omanegete esere no mu rongo, N$110,000 000 kourumbu. 
Ombatero indji yeya katjisupi o Kambineta otjiveke tji tja zuko   tji ya yakurire no ku ku yandja omasa komberoo yo Ministera Ondenga kutja iweze o tji mariva kehi Yombwiko Yoruveze Romouzeu ko tjiungura tjo ku topora ozondjombo o ku yandja omeva ko viwa¿a mbya Þunwa no masa.

Indji iimwe yo zo ndiero o Kambineta ndji ya toorere po mbonagerero yayo yo zo ndiero Oritjavari.  Ombatero ya America indji maikara mo saneno yo vi kurya ko Vanamibia mbatunwa tjinene iyourumbu. Tja tjivisire ombatero indji po ma turirio wo Tjiuru tjehi Oritjavari mOtjomuise, Omukuramenepo wa America mo Namibia, Lisa Johnson, wa tjere eye nomberoo ye va ka ryangere mo tu kondwa twa Namibia  ape ovi veke vivari mbya kapita oku ka tara ko ngaro yo u rumbu. “Mba zuva mo vandu , tjinene kutja ka vena ovikurya mbya yenene. Mbari ko Kunene, Zambezi, Kavango na Musati, no vandu venongendo onene ne kweze ndimariya,”Johnson wa ¿unisa. Ombatero indji yo zo tona o 5000 zo vi kurya, ma i havarisa ovikurya koure womieze hamboumwe. “Matuiisa ovi kurya imbi mehi na mo ru kondwa otja tji ma tusora, mena ro kutja nao ma tu henununa otjimariva tjo vi tore. Okutja ondando yetu okwiisa ovikurya muno no ku vi vasisa manga otja tji ma tu sora ko  vandu mbi ma ve vi heap tji nene,”Johnson  wa raisa nao. 

Po mbongarero indji o Kambineta ya zuvire otjivarero tjovandu mbeundja no ku Þanÿera ko mbatero yo vikurya no nawina yo vikurya vyo vi namwinyo tjiye ruruka nu munao wina otjimariva tjombatero indji otji tji yerurukira ko.  ape Ozondola za Namibia omangete o hambombari (7) o ku za mo mbwiko indji za yandjwa ko virata vyo tu kondwa  twa Shana, Oshikoto o ku twapo o miryu vyo meva  no vi pwikiro vya wo otjo ngondjero yok u tjurura o u zeu wo u rumbu. Tjingetjo o ku weza Ozondola za Namibia omangete o 30 za yandjwa rukuru ko virata vyo tukondwa ko ma tutumino wo zo ndjombo notwi no ma toporero wazo no ma unguriro wato. 

O Kambineta wina ya tjivisirwe o hunga no mwano o u tomeno mbu uungura nu munao airaa kutja o Ministeri yOtutumbo nOvikunwa, Omeva nOmahwa, o ku hakana o ku yeta ko tji koro ondunge yo u ngetjefa wo u tomeno imbwi  no tu veze pu pe ungurirwa onyama oyo ndja tjama no zo ndando zo horomende nÿetja oma tjiukisiro no ma randisiro wo vi na mwinyo mo ma hi wa kangamwa munda mbwina no mu koka o mu serandu ya sere o ku rira otjiungura otjitenga. Wina o Kambineta ya zuvire na imunu o hepero yok u pangina o ma unguriro wo vi kunino vyo tuhapo na iyandja oruvara ko ku yandja omasa ko ngondjero yo ma kunino wo tu hapo iyo horomende. Munao wina ohoromende opu ya yendekerere omyano omipe vyo ku ungura oruhapo na iraa ko Ministera yOtutumbo nOvikunwa na indji yo Tjimariva, o ku vatera wina no tjimariva tjo kuungura ovikurya vyo vina mwinyo no ku vatera no ma kunino wavyo; omakunino ngeheri wo mehi nu  ngwari wo mo meva no ma maungurisiro wo miti omihapise nawina ozo mahina zo ku kweya omiti o ku vi tanaurira mo vi kurya vyo vi namwinyo. 

Wina o Kambineta ya zuvire no mbakatwi no ngendo o ma tokero ngeri mo vi kunino vyo tu hapo mehi na iayandja eraa ko Ministeri yOtutumbo nOvikunwa o ku nyomona omwano o mu paranga wo u ngetjefa wo vi kunino imbi no ku yeeta ko Kambineta kutja iye kutaramo mo mweze. 
 


2019-09-13  Kae Matundu-Tjiparuro

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page