New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / O ma raisiro wa Maheke na Tjozondjupa ya kawondja

O ma raisiro wa Maheke na Tjozondjupa ya kawondja

2019-09-20  Kae Matundu-Tjiparuro

O ma raisiro wa Maheke na Tjozondjupa ya kawondja
Top of a Page

Otjomuise- Ovinamuinjo nai vyautire oku heruka ko zo hiriro za Mauezonjanda monbdjira yok u yenda kOkovimburu po viunda vio marandisiro.

Kakutja nao kapena tji ma tji tjayere omaraisiro wo vi namwinyo no vyungurwa vyo komake tjimuna o maupana. Omaraisiro inga owonga wombura aihe pokati ko tu kondwa twa Maheke na Tjozondjupa. Oyo nambano ya kanguka no kuyeri kobunda yo mbambaukire ndjaharere oku karako. Ounane wo mo vyoututa votukondwa atuyevari itwi po mbamba yawo, omayuva wo ma suviro ngazuko, veere pamwe mOkondjatu po Kahatjipara oku ngakura ombambaukire yo ma raisiro inga ndja harere oku karako. Omuhaamise wOruuano rOvatuta rwa Maheke, indwi Omaheke Regional Farmers Union, ousupi o ORFU, Lesley Kauandara, wa yauza kutja otjo tjiri omaraisiro inga oku yeri otja tjiyari aya tiewa navihe viri kovipato no vi namwinyo tjiva vya u tire oku heruka mEpukiro omayuva wo ma suviro ngazuko.

Kauandara ma tja nandarire ko kutja epango ro zo nganda nde vatera omaraisiro inga no tjimariva nde tjiukwa otjo Consortium ka naa zari no mu kuramenepo po mbongarero ya Kahatjipara omayuva wo ma suviro ngazuko, owo nai vamunu ongwizikiro kuzo kutja very kongotwe yo ma raisiro inga nu ngaye kareko otja tji yeriko nai. Tjimwe tji tja harere oku putarisa o ma raisiro inga ongeyakeyero mu tjiva yo kutja tjii hapo oma raisiro inga yena oruyaveze poo indee. Posia ombongarero ya Kahatjipara yaire kumwe ko kutja epuriro indi ka ra nai akwa sewa omayuva poo omaraisiro amayeutu nungwari epuriro nda sere oku karako aruhe kombunda yayo. Munao epu indi otji ra turikirwe ku Rozonÿu ombura ndji maiyende. 

Kavandara matja epu rarwe mu ma tarere ovasembamise vo ma raisiro no ku tjii hapo imba mbe ye sembamis nai o mba sere kurira wo poo indee. Pe ri purirwe kutja mo ru ya veze oma raisiro ye i samewe mo make wo tutu two vaÞuta kutja opo ndondo yo tu kondwa poo open gee ndondo nu ye yandjwe ko varaise vo vi namwinyo no viungurwa otjovandu mberi ovana nÿero onene ayeri mbu ma veyenene o ku tjiwa otuhepo two va raise.

Ombongarero indji wina ya yendekere ko kutja ozonganda zo zombatero pena pu ze puratena ko vandu poo kotutu tutu heri popezu no tutu two vaÞuta  poo tutu hina ongurameno poo ondengu mo vyo u Þuta. Itji otji tjiyeta o ngurunguse no ndjivisiro ndjihiriyo tjimuna ndjaripo nai oku hara oku huurisa oma raisiro pokati ko tu kondwa atuyevari itwi tji tja harere o ku huurisa ozo nganda 
zo zombatero. 
 


2019-09-20  Kae Matundu-Tjiparuro

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page