New Era Newspaper

Top Featured
Icon Collap
...
Home / Ohoromende yanini ombatero yOvandoijti

Ohoromende yanini ombatero yOvandoijti

2020-08-21  Kae Matundu-Tjiparuro

Ohoromende yanini ombatero yOvandoijti

Otjomuise- Onÿengu yo tjisuta nai ohoromende yEhi rOvandoitji tji ya twa kotjiriro kutja o Namibia ri ripurireko nu ku kuhungirirwa ka ndjakurwa ko horomende ya Namibia.

Orutuu ko zo mbuze okuza komberoo yo Preisdenda marutja nao Oritjavari Omuhindwa wa Peke mOtjitiro Otjindjandja, Ondjesiro nOtjisuta, Onongo Zed Ngavirue, Oritjavai tja tji visire otjiuru tjehi kutja otjihungiriro ihi tja kawondja pupeÞapi. Munao Okomiti ya Peke yOkamnineta po mbongarero yayo tjiyari 5 ku Seninarindi, otji ya tai kutja otjihungiriro tji kawondje komrungu mo ngonjdero yo ku paha otjisuta tji ma tjingara. 
Tjingetjo o Komiti indji yatia kutja o Komiti yOzonongo ikare no ma hakayeneno kuno Tjirata tjOmatiero wOndunguiro Yehi, o Nationnal Planning Commission, oku urika ovyungura mot u kondwa hambombari twehi tu twaurikwa motjitamba tjomeva, omahitisiro worutjeno, ozondjira, ozondjuwo, omahongero, omahongero wo viungura vyo komake, oma weziro wo nÿengu, omekurisiro wo Tutumbo nOvikunwa  no ma harero wehi. 

Ngavirue matja okomiti ye yap aha ovatjiwe ovo nai mberi poo kumana oviungura mbya hakwa no ku yandjua ondunge ko Komiti yo Kambineta kom mka yandero woweze imbwi. 
Otukondwa tu twaurikwa o //Karas, Hardapa, Khomasa, Okunene, Omaheke, Otjozondjupa nErongo. Otjiuru tjehi, Hage Geingoba, matja komurungu wo ru kondwa orutjavari ro tjihungiriro ihi, ovimbumba avihe no vi wa¿a mbino ngendo, ma vi ¿angwa komberoo ye  kondjivisiro.  Tjingetjo o Ministera Ondenga, otjomunane woviungura vyo horomende mOndjuwo yOzoveta, ma kara nehungi mOmbongarero yOtjiwa¿a ohunga no ngaro otjihungiriro mutjiri.
 


2020-08-21  Kae Matundu-Tjiparuro

Tags: Khomas
Share on social media