• July 16th, 2020

Omavarero tji ya tanana oundu yerira omazepe- HengariOtjomuise- Nandarire kutja ka ngamwa auhe upaha oku varwa poo ondangu, oma varero tji ya tanana oundu yerira omazepe.

Indi ondari embo e hongonekwa  ra Mbakumua Hengari, omu nane omupe wo Komando ya Tjomuise yerapi ro ruhapo kehi yo Tjirata Tjombazu Tjovambanderu tjo Mbara Otjitambi, Karikondua Aletha Nguvauva. Otjiwa¿a ihi Osondaha tja patururire o tji tiha tjatjo kutja ovyungura vyatjo vyo mbura vyute ko tjiveta. Matja okuvarwa otji¿a otjiwa tjinga akuri ohiviro no ndangero kwingo ngwa ze mburukwa. Nu kapena omundu poo o u vara mbu ha paha oku zemburukwa. Posia omavarero inga aye hatanana ka ngamwa o u vara mbwa varwa poo ka ngamwa omundu ngwa varwa. “Okutja omasa inga wo ku paha oku zemburukwa tji tu ha ungurisire nawa poo tji tu ha tjayerere ye ka tanaukira mo vi¿a ovizepe,” Hengari matja.   Wa zemburukisa o komando ye indji kutja tji ya ungura ma i zemburukwa mu imbi mbi ya tjita na weza ko kutja ingwi ngu ma kamuna ondangu onenene poo ondjambi onenene  eengwi ngu ma ungurire ovandu avehe oku kapita ovakwao avehe. “Mo u karere omu muna ouhona. O u karere omburi o u hona. O kutja o u karere orundu tji mo u ngurire ovandu.”

Po tji tji twa ihi Hengari opa raisirwe no ku tjivisiwa ko tjiwa¿a otjo munane werapi mOtjomuise. Munao Akas Ndjoze, ngwa ri no tjihavero ihi otje muyandjere komunane wo ko mbanda mbanda we rapi rOtjiserandu, Kuseueendo Kambirongo, kutja me mu Þizire mo vivava vye nu me mu raisire ondjira yo vi tjitwa vyo marapi.

Hengari omwini oku yaruka no mambo wo Mbaratjitambiona ombura yo zo mbura tjatjere ma kambura kombaikiha yo muyaruke Ombara Otjitambi yOvaherero, Kuaima Riruako, matja tjingetjo ma kambura ko mbaikiha ya  Kambirongo kutja me mu nane korupangu mo vyo trupa otjo vandu mberi mo  tjirongo tjimwe aveyevari. Wina matja ndoondoo kovanane votjiwa¿a, Kajejee Hange wa Pukiro, na Haitutuu Tjozongoro,  okuza ko Tjombinÿe, mba hatoi omaunguriro wo komando oitjaine mOtjomuise. Mo mwinyo tjingewo ma tja okunene okuhepa ku ku hina kupuÞa ku Obed Kamburona, Orata Onene ngwa kuramenenepo Ombara Turimuro Hoveka wo Uhonapre wOmbazu wa Hoveka. Kamborona wina wa tjiukisire Vekondja Tjikuzu otjorata onene ya Hoveka ngu ma haama mOtjirata Tjovanane Vombazu puna Ombara Hoveka. Tjiyari 13 komweze imbwi ozo rata za Hoveka azehe otji za tjiukisirwe mo ngoramambo yok o tjiveta yo horomende puna ozo rata zarwe peke peke zo mauhonapare warwe. Kamburona matja uno ngamburiro kutja karure tjandje wina Otjirata Tjovambanderu Tjombazu tjandje tja zemburukwa tja kahaama wina mo mbongarero yovanane vombazu indji. Nambano otja tji va tjiukisiwa kotjiveta nai, oviungura otji vyasere oku kayenda. Munao wina oruwano otji rwasere oku kara korusepa ndu ma ru hee oku kayenda pamwe mo vi tjitwa tjitwa otjiwana atjihe mbi ma tjikara navyo. 

Otjitjitwa ihi tjari poruveze orupe nambano ndu ma rurire okomando yaro mo mu rari imbwi o mOkatutura me¿e yo mberoo yo Swanu ya Namibia. Kerapi ro ruhapo indi kweri kwambere omarapi warwe tjimuna erapi rOtjiserandu ihi tjo Ngeyama. 
Omupuee Kaongua wa karere no vi tjitwa vyo mbazu ke tjiukirwa tjimuna o ku yana no ku itaverisa ombimbi mbya yandjere evara rapeke ro mbazu.  
 


Kae Matundu-Tjiparuro
2020-02-28 09:14:52 | 4 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...