New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Otjiwana, ovira ovitumbure kavinenyando mo tjimariva

Otjiwana, ovira ovitumbure kavinenyando mo tjimariva

2020-10-23  Kae Matundu-Tjiparuro

Otjiwana, ovira ovitumbure kavinenyando mo tjimariva
Top of a Page

Otjomuise- Otjiwa¿a tja Namibia mumuna ovira vyo porotika ovitumbure vyo tjira otjinane nohoromende yatjo, vya zirire kotjimariva otjitiewa tjoviungura vyo horomende nai mu mwa tarururirwe otja tjarira ombazu mokati  ke kweze rondiero yotjimariva ombura aihe.
Oritjavari o Ministera yOtjimariva, Ipumbu Shiimi, otja twiire kotjihungiriro omatarururiro wondiero yotjimaiva tjombura indji o 2020/2021 mOmbongarero yOtjiwa¿a. Otjimariva ihi atjihe kumwe Ozodola za Namibia omangete o 841.6, tjitjiri otjimariva nai tjima tji yenene oku hanewa kotuhepo peke peke twoviungura vyo horomende kombunda yo kutarurura omahaneno wotjimariva tjo horomende tjombura indji o 2020/2021 atjihe kumwe tji tjari Ozondola za Namibia omatau 72.1. Umwe wovakwaera va Namibia watjangere motungovi waraisire kutja ootjikando otjitenga kombundo ngutukiro o Ministeri yOndjururiro okuhanenwa otjimariva otjiÞiÞi. Warwe watire ondjenda noporise oyo ndjemuna kutja ihendekwa nomatemba wayo ngeheri mongaro ombwa nawina ou¿epo wayo mbuhamunu otjimariva tjo ku vepa ombango no nyu¿e mo viungura vyayo. “Ministeri yOmahongero wOkoambanda? Ozembi kutja omatoororero yeri popezu! Tjipehina omahongero notjimariva tjo ku rihonga okutja kapeno’ maraka kove!”, warwe matja.

Nico Smit wo Popular Democratic Movement (PDM),  matja aa kuundjirwa vyarwe ko ministera posia nangwari tjinene ojtimariva ohunga norukosi rwo Swapo nu katjohi tjaa thjiunjdirwa kuye.  Okanepo ko United Democratic Front (UDF) mondjuwo yozoveta, Dudu Murorua, matja pari omaundjiro wokutja omo vikee ungura ohoromende mu ma itwamo otjimariva  posia o ministera kanaa yatamunine tjimwe tjoviunguira imbi. Operesidenda yo Swanu, Onongo Tangeni Iijambo, matja: Ami hee undjiro ko ovingi ndinondi. Eetjiwa kutja marire otjiwova tjitji karapo okuza kotjira otjinane, tjinene tjinga omatoororero ama yeya moviveke kaatjondumba. Yari ondongamo porwe kuwo okuungurisa otjo rukosi.”


2020-10-23  Kae Matundu-Tjiparuro

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page