New Era Newspaper

Top Featured
Icon Collap
...
Home / Ozorata tjizaherurwa hapo zarwe zotjira tjo ondu mazeyama tjike?

Ozorata tjizaherurwa hapo zarwe zotjira tjo ondu mazeyama tjike?

2020-10-09  Kae Matundu-Tjiparuro

Ozorata tjizaherurwa hapo zarwe zotjira tjo ondu mazeyama tjike?

Otjomuise- Hapo imba mbekara movihavero vyo virata kutja ovyou tukondwa two ma toororero po ovyo zo ngomainde nu nai mbaisamewa poo mbu ma veisamewa omena rokutja kanaa vaungura otja kondero no ru tjato ro vira vya poo omena ro kutja kave ya urisa otuyano twao kovature voutukondwa itwi no zo ngomainde?

Epura nda ingana poo mariso kutja raingana ovira peke peke tji vyautu okutoorora ova varekwa vyavyo ko ma toororero woutukondwa no wo zo ngomainde. Ongahukiro okwiisira kovira tjiva nai mbyari no ma toororero inga kutja tjiva mbari mo vi havero imbi movira peke peke nai tjiva vaisapewa nu tjiva wina noho okuveri maveisapewa. Posya hapo maveisapewa kutja owo oveni kourike wawo ozombura nÿu va kara moviÞo imbi, ndano, kanaa veriraisa? Nu hapo owo kourike wawo uriri indu ave kurramena po ovira vyao no vira omby riraia kutja nandarire vyaeta ovavarekwa varwe viyenene okutoororwa?  

Tjimwe tjovira nai mbya ri no ma toororero wo va varekwa o Swapo ya Namibia moutukondwa peke peke mu muna Otjomuise ozorata tjiva tjimuna Muesee Kazapua, pu ze hina zavarekerwe. Tjarwe o National Unity Democratic Organisation, ousupi o NUDO, ndjari no ma toororero wova varekwa vayo mOkarukondua kOmatoororero ka Kakarara. Tjarwe o Popular Democratic Movement, o PDM, ndjari no ma toororero mo Kunene.  Ovavarekwa tjiva vovira imbi kana ava pirurirwe ngunda avarewe avari no va pirure. Posia po twingi ovira imbi ovini moukoto ombi ma vi tjiwa kutja mbaurikirwe rukwao omena ratjike nu imba mbe haurikirrwe kamena ratjike. Pendje mo PDM mo Kunene Tjimutambo Kuuoko ma va rekerwe kutja ngwaripo tjeriisamo. 

Munao otjeheri ongahukiro mwimba kutja mbehina va varekerwe ongwaye nu ndoovzu ovira vyao vye ve herura ongwaye varwe oku toororwa? Tjimuna Kazapua no zo rata zarwe ozongwao tjizehina zava rekerwe rukwao. 
Nu hapo ndoovazu onao kakutja owo notjira tjawo kanaa zaungura nawa nu hapo ongwaye ndoovazu onao ovatoorore tjivasere okutoora ozorata zarwe zotjira tjiingetjo ndoovazu inÿa ndaripo notjira tjazo kazeunguririre nawa? Epura indi tjingetjo ma ri hungama ovira vyarwe tjimuna o NUDO mOkarukondua ka Kakarara ndoovazu ngwaripo keriherurire omwini. 
Tjingetjo wina mEpukiro o Swapo tji ya herura Cornelius Vejama Kanguatjivi na Pakie Pakarae. Na nao na nao? 


2020-10-09  Kae Matundu-Tjiparuro

Tags: Khomas
Share on social media