• July 5th, 2020

Patji ya zemburuka ozombura o 60


Otjomuise- Kombunda yo ma hungi peke peke ngariko Oritjatano ndazuko ko ngurova oro orini ndari ro ngwatero yo Swanu ya Namibia ndja tjitiere ozombura o 60, Oroviungura ombwa o tji ya kuturirwe komuti.
Omukandi wa rip o mberoo yotjira mOkatutura ovimbumba pu vya u harere ami yorokisiwa mo ndondo yo ko mbanda iiume wo va imbure vyo mi zumbi vya Namibia ohomonena mbi tjiukwa kutja Oviritje, Mutjangatjike Ben wa Muundjua. Pendje no ndjoroka ndja u harereko yo mi zumbi yari ongahukiro kutja nangwari otjira ihi tji tjiukwa otjo tjira otjikuru kuru tjo porotika mo Namibia nu kaina na ihe yovira vyo porotika, ngunda oku tjiri ka kutja tjisasaka uriri nu ngwari tja kurama po ngamburiro yatjo onguri, muyo mu muna kutja ehi ngari kotoke. Otji tjitwa ihi katja enjando porwe nu ngwari ya ri oku riteza ko kutja hapo okuzamba otjira ma tji hungama pi? 

Omurari imbwi ??? o ku hungira owatjiri yari oru kumba mbura ro ma vara eserandu, engara, engirine neyuru, ngeri omavara yane yo Swanu tjinga ape kangamwa ondjuwo mo mu rari imbwi aya harekerwe no vivara imbi tjinga mo mu rungu waihe amwari erapi rotjira ihi. Tjingetjo ovandu mbehari mo mu zaro wotjira oo vara keke nu tji pehari ngwari no ku hina omuzaro wo tjira auhe, otjisiripi tjatjo wari natjo. Kayari enyandio ro ngwatero porwe nungwari pa mu nikire ayo oruwano ro vanatje vo ngata imwe mba han¿kire ozombura no zo mbura. Nu mo mbwaneno indji pu pa munikire ayo orusuvere rwao ndu vari naro kumwe otjo mwangu nerumbi, omundu no mutena, ina poo ihe nmuna, otjinga uriri ozombura zohanui kazena tji za tjita kuro. Tjiwari no mundu ngu mwa hanika oruveze orure poo nguwazwengisa mapeya o the kemu vaza po tji tjitwa ihi. 

Tjima karira komwihi tjandje otjimbumba tja henunuka tjiva ngahino tjandje veritutu tjinga otjihuro atjina ovipo vyatjo. Posya potu veze veze mo mi rari vyo tjihuro pu mo kapita oo yendekere omavara inga pu ma pe hee kutja tjandje ovimbumba wina vya handjauka otja mo zo tjuha no ku hina okuzemba ovivara vyazo. Tjakarira ongurova omunane wo tjira Onongo Tangeni Iijambo, otja rondere po ndongamo ovanyande vo mi zumbi puvari ama venya¿ukisire po ovimbumba oku yandja embo re ro ndangu. Posia embo ro ndangu ro mu nane indo ka ra yetere omukandi imbwi ko ma yandero tjinga ayari tji muna kwazi na mbano ovi mbumba ngavi handjauka. Kakutja tjandje nao ku tjiva ouÞuku ourara meke. 
 


Kae Matundu-Tjiparuro
2019-10-04 09:01:30 | 9 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...