• August 3rd, 2020

Pohamba uyolisa sikolo sa mataka kwa matakanyani


Aron Mushaukwa Katima Mulilo – Yo neli mueteleli wa naha Hifikepunye Pohamba natambekile muyaho omunca wa makilasi kwa sikolo sesinyanyi sa Ingenda mwa sikiliti sa Zambezi, ili sene siyahilwe kasitina kwamakalo asilimo se kamasheleñi ane aneuzi, mi siyolile muyaho wamamota amataka. Sikolo nesisina muyaho oinelezi mi banabasikolo nebakenela makilasi mwamuyaho waswalelele one uyahilwe kasituwa samasenke ni limota la mataka. Kono kasamulaho aneulo yana file yo neli mueteleli wanaha, kakusebelisa mutayi watuto mwakatengo kasikiliti sa Zambezi, sikolo sesina nimuyaho oinelezi. Hana bulela kanako yakutambeka muyaho Pohamba ukile atalusa kuli taba yakufa tuto kumwana wa Namibia iswanezi kuba yamakopanelo mi hailukeli kusiiwa feela kwamuuso. “Kamukwa ocwalo kakuba bayahi banaha, luna nimusebezi wakutusa muuso mwakubona kuli lutisa silalanda sesinde mobaswanela kuitutela bana baluna,” nekubulezi Pohamba ili kwamulaho ukile aneula mali abato fita falule nilicika, kuyo yaha maino abana basikolo kwa sikolo sa Okanghudi, mwasikiliti sa Ohangwena mi na neuzi hape N$658 000 kwakuyahiwa kwamakilasi kwasikolo sa Kaupumhote hala zeñwi za ezize. Naekelize kuli kikwabutokwa kuli batu babakona kutusa muuso baeze cwalo. “Kikalibaka leo na nilubasi lwaka nelu neuzi masheleñi kuli makilasi amanca ayahiwe,” nekubulezi yo neli mueteleli wanaha. Sikolo sifumaneha libima ze 125 mbowela wiko wa Katima Mulilo mwasilalanda sa Singalamwe, libima zelobapeli mabapa ni museto wa Kamenga wanaha Zambia ni Namibia. Sikolo sesikala mwa sitopa sa 0 kuisa 3 nesi kwaluzwi mwasilimo sa 2016, kamulelo wakufukuza musipili one bazamaya banana kuya kwasikolo. Nesikwaluzi nibanana ba 79, mi kanako yacwale sina nibanana ba 93. Muyaho omunca one uyahilwe kasinyehelo yamali afita fa lule, una ni makilasi amalalu, nimuzuzu wakubulukela libyana. Pohamba nakupile hape sicaba sa Ingenda kuli sibabalele muyaho. “Kisepo yaluna kuli neulo ye ikatisa cinceho mwatuto yabanana. Nibata kususueza sicaba kaufela maticele, baituti, bashemi nisicaba kaufela kuli mubabalele muyaho wo ili kuli utuse sicaba mwalilimo zeñata zesataha.”
New Era Reporter
2018-07-23 09:37:28 | 2 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...