• November 27th, 2020

Schlettwein uamuhela tuso ya Zambia kulwanisa linziye


WINDOKO – Likwambuyu wa njimo Calle Schlettwein, viki yefelile naize uka amuhela kamazoho amabeli, maikuto amuuso wanaha Zambia, kutusa naha Namibia mwakulwanisa linziye mwasikiliti sa Zambezi. Schlettwein napatuluzi kweli yefelile kuli naha nekatazeha kulwanisa kuzuha kwabubeli kwa linziye zefubelu zetuta za Afilika, ili kanako yacwale seli sinyize lihekele zamafulelo zelikana myanda iketalizoho mutuloupa wanaha. Bamakande mwanaha Zambia nebabihile Labubeli kuli muuso wanaha Zambia usweli kuambolisana ni naha Namibia hala maikuto akubeleka hamoho kulwanisa butata.

Wayalesi yanaha Zambia ya Hot FM nehatisize manzwi alikwambuyu wa njimo Michael Katambo, hanali muuso wahae uboni kuli kikwabutokwa kukandeka ni baeteleli banaha Namibia, kakuli linziye linze lituta kuzwa mwanaha Namibia kuya mwanaha Zambia. Siteshini nesi ize Katambo naize muuso wanaha Zambia usweli kusebelisa sikani seli mwahala linaha zepeli, kufumana nzila sakata yakulwanisa linziye, sina naha Namibia haisiyo mwakatengo kaka lwanisa linziye mwahali ni mbowela wa Afilika, ili kakazibahala ka IRLCO-CSA.

Hana kupilwe kualabela fateñi Schlettwein naize nihaike kalulo yeo haisika nyatelwa kale simubuso, muuso uka amuhela tuso mwa twaniso ya linziye. Kutisa cwale libaka zelishumi kazelobañwi zasikiliti sesina ni mununo sa Zambezi, ili sesi ipa museto ni linaha za Zambia, Zimbabwe, Angola ni Botswana, sitaselizwe kikuzuha kwa linziye kuzwa la 12 Muyana. Likwambuyu naize naha itokwa masheleñi alikana bolule babalalu kuli kulekwe zetokwahala mwatwaniso ya linziye, hamohocwalo nikukona kutaleleza mulelo wakuselaelela mwa mbyumbyulu.


Kuzeeko Tjitemisa
2020-10-19 08:22:48 | 1 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...