• July 12th, 2020

Tekisano yalitapi ikwaluzwi  mwa Zambezi


Marythar Shimwe

KATIMA MULILO – Kukwaliwa kwalitapi ili kezahalo yakamita mwasikiliti sa Zambezi, kone kukalile mwakweli ya Ñulule, kakuba nzila yeñwi yakufa litapi nako yakuzwala nekufelisizwe la 1 Lyatamani. Kukwaliwa kwatekisano yalitapi kutahanga ili kuli litapi lisilelezwe, mwasikiliti mo litapi kizabutokwa mwakumatafaza mubili. “Papati yecipile mwa Zambezi ileka N$10 mi yetuna ileka N$80, mi kanako yacwale nilekanga litapi zakuto lekisa mwanaha Zambia, bakeñisa kuli hakuna litapi kabaka la muunda ose utile mwasikiliti,” nekubulezi Erica Maimbolwa, mulekisi walitapi mwamusika wasicaba mwatolopo ya Katima Mulilo, ili teñi likezo zalipisinisi liatile.


Staff Reporter
2020-03-23 08:41:29 | 3 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...