New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Yanyazwa kabubiteleli watutiswa

Yanyazwa kabubiteleli watutiswa

2021-02-08  Loide Jason

Yanyazwa kabubiteleli watutiswa

Loide Jason

Yene ili muyemeli wasilalanda mwa Okahandja ni yene ili membala wandu ya mulao, Steve Biko Booys ushimbululezwi kwa sitokisi sa Seels, kasamulaho akubonahala mwakhuta ya muatuli yomunyinyani mwa Okahandja hala lifoso za bubiteleli. 

Boois ili yene ili membala wandu ya bubeli ya mulao, unyaziwa kamulatu wakubitelela membala walubasi kweli yefelile. Sibuabui wa sipokola Kauna Shikwambi nakonile kukolwisa bamulao kuli bupilo bwahae nebuli mwa kozi mwasitokisi sa Okahandja, mwana kwalezwi kasamulaho akutamiwa kwahae viki yefelile.

Yene ili muyemeli utalimani ni milatu yemine, yemibeli yabubiteleli ni yakupumula ni membala wa lubasi.
“Ya nyazwa usiezi mwasitokisi mi ulibelezwi kubonahala hape mwakhuta la 8 Lungu, lipatisiso halizwelapili,” nekubulezi Shikwambi. 
Mwaponahalo mwakhuta muyemeli wa Booys Trevor Brockerhoff nabonisize kuli yayemela una ni kuyo kwalelwa kwasitokisi sa Seeis kwanda tolopo ya Windoko, isi mwa Okahandja, kakuli Booys umwakozi yakuba fañandaleza kakuba mutu yali mwalitaba za lipolitiki, mi kusabiwa kuli bupilo bwahae bukaswana buba mwakozi mwatolopo yahae ya sipepo. 

Bazekisi bamuuso ba akaleza kuli Boois nabitelezi musali walilimo zemashumi amabeli kasilisiñwi mwa Okahandja la 16 ni la 17 Sope unumwaha. 

Ku akalezwa hape kuli mubilaeli nabitelezwi akozwi, kapa anwile nto yeñwi yene isa munahanisi hande.
Muatuli yomunyinyani na laezi kuli Booys asiale mwasitokisi kasamulaho muzekisi wamuuso Veruka Njembo nahanile kuli alumelelwe kulifa masheleñi akuzekela taba yahae kwande, bakeñisa sabo yakuli akaswana aisilinga ni lipatisiso. 
Njembo nabulezi hape kuli hakitaba yende mwakatulo ni fapila sicaba kuli Booys alukululwe, kakuli ikaba liñusa leli maswe mwanaha hala kulwanisa bubangoki kwa basali mwa Namibia. kuli nebasweli kuzuma.”


2021-02-08  Loide Jason

Tags: Silozi
Share on social media