New Era Newspaper

Top Featured
Icon Collap
...
Home / Yanyazwa kabubulai walukululwa

Yanyazwa kabubulai walukululwa

2020-09-21  Kuzeeko Tjitemisa

Yanyazwa kabubulai walukululwa

WINDOKO – Muzamaisi wa katengo kakatalima mayemo akutuituta, ili kakazibahala ka NQA Frans Gertze, yana tamilwe kakalezo ya kukunupa musala’ hae hasilezi, nalukuluzwi mwakhuta ya muatuli yomunyinyani mwa Windoko, kasamulaho taba yahae izwisiwa. 
Muzeki wa muuso Precious Matali naize, yomuhulu wa bazekisi ba muuso naiketezi kusa zekisa Gertze, hala kukunupa kone kuezahezi kwandu ya muuna ni musala’ hae mwa komponi ya Pionerspark la 19 Njimwana ñohola. 

Yomuhulu wa bazekisi bamuuso nasiilwe kuli aeze buiketelo kasamulaho asiezwa ni musala Gertze, Anita Gertze naezize sitatimende sa buitamo kuli nabata kuli taba izwisiwe. Mwasitatimende sene sibalilwe mwa khuta, Anita nalatuzi likakalezo zakuli Gertze nabata kumubulaya. 
Nalemusize khuta kuli nabata kusileleza muuna’ hae kuli asike aipulaya kalizazi leo, kono akunupwa hane balwanela tobolo. 
Gertze walilimo zemashumi aketalizoho kaze ketalizoho nanyazwa kamulatu ulimuñwi wakubata kubulaya, obaleha ni mulao wa bubangoki mwasibaka, ni milatu yene konwa kutalimwa ye mibeli, ulimuñwi wakunata kamaikuto akubata kuholofaza ni omuñwi wa kukunupa tobolo. 

Lipiho za mapokola kanako yale neli bulela kuli Gertze naize nautwile masholi bane bakena mwandu yahae, nikuli naikunupela feela mwamuzuzu wa malobalo obaikabela ni musala’ hae. Kono mapokola habayo shoka teñi nekusina sisupo sakuli ndu netubilwe. 
Kasamulaho akukunupa, naisize musala’ hae ni bana babona bababeli kwa sipatela, ili teñi musala’ hae nailo beiwa mwamuzuzu wapabalelo yetuna (ICU).  Kanako ya cwale safolile. Kasamulaho akuzwisiwa kwa taba viki yefelile, muatuli yomunyinyani Jo-Rina Jagger nafile taelo yakuli masheleñi alikana N$5000 akulibelela muzeko kwande, ane alifilwe ki Gertze akutiswe. Gertze nayemelwa ki Trevor Brokerhoff.


2020-09-21  Kuzeeko Tjitemisa

Tags: Khomas
Share on social media