• June 17th, 2019
Login / Register

Zambezi itekezi kukwaliwa kwalikolo


Albertina Nakale Windhoek-Mezi anuka ya Lyambai habonahala kunanuha kabubebe, Katengo kakabona zalinako zaliswenyeho mwasikiliti kalela kukwala likolo mwalibaka zetibisizwe kimezi amuunda mwasilalanda sa Kabbe. Bakeñisa muunda omuñata mwasikiliti sa Zambezi likolo zeñata mwasilalanda sa Kabbe ili sesitasezwanga kimuunda lise likauhezwi, nikusiya bana basikolo nimaticele mwamayemo maswe, kakuli baswanezi kusebelisa mikolo, ili taba yebeya bupilo bwabona mwakozi bakeñisa likwena zefumaneha mwamezi. Kikozi yetuna kusila milapo bakeñisa kubateñi kwalihahabe zeswanasina linoha nilikwena zetaha kanako yamuunda. Mwanasikolo kwasikolo sa Muzii Combined School nakile aholofazwa kikwena hanafuluha mukolo inge ayozwa kwasikolo. Mubusisi wasikiliti sa Zambezi, Lawrence Sampofu nanitifalize taba yeo, naize nuka isweli kunanuha kabubebe, ili taba yekaba fapeleza kukwala likolo, haiba mayemo inge azwelapili. Naize mezi mwanuka ya Lyambai nayemi fabutelele bobufita fa 5.61m hakubapanywa ni 2.90m yañohola kanako yeswana. Labulalu mezi nafita fabutelele bwa 5.54m hakubapanywa ni 2.81m kanako yeswana ñohola. “Batu basainzi kwateñi. Habalati kututa. Hakuna limotikala zekona kufita kwateñi. Haisi hakusebeliswa lisepenyana. Lulela kukwala likolo mi banabasikolo bakona kuba nilituto kanako yapumulo mi likolo likwalula kwamakalo a Kandao,” nekubulezi Sampofu. Sampofu nabulezi kuli bashemi nitutengo twasikolo habakalumela kututiswa, baswanezi kuzibisa tutengo twa muuso kabubebe, kuli mungendenge upetwe. “Halukoni kuhapeleza batu kuli batute. Haiba bashemi inge babulela kuli habalati bana babona kuli batute haluna kututisa maticele. Ñohola neniile kwateñi kasipolopela kono nebailo bulela kuli habatuti. Nihaiba maticele nebakile bahana kututa.” Naize katengo kasikiliti katalimani nimatata akutokwa lisepenyana. Naize zesikai zeliteñi halisebezi mi litokwa kupangiwa kono hakuna masheleñi. Naize taba yakutokwa lisepenyana ikabisa kalulo yakututisa batu tata. Hana buzizwe zamayemo amukolo wa Kapelwa Kabajani, Sampofu naize mukolo nosikatisezwa nako yamuunda kono notisizwe kuli itoba nzila yasicaba. Naize kanako ye mukolo hausebezi kono liluko la misebezi nilinzila lisweli litukiso zaku ulukisa mi ukana uisa batu kuzwa Katima Mulilo kuya Impalila ni Kasika. Naize tifo ikaba N$80 mutu ni mutu, mi kalulo yeo selumelezwi kimuuso. Naize liluko lamakete neli ile kwalibaka zetibisizwe kimezi amuunda kuisa milyani yemiñata kuyotusa batu kuli basike bakauhelwa kwaliswanelo zabutokwa.
New Era Reporter
2018-03-12 12:41:00 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...