New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Zambezi iyaha ni kulundulula likolo

Zambezi iyaha ni kulundulula likolo

2020-08-10  John Muyamba

Zambezi iyaha ni kulundulula likolo
Top of a Page

RUNDU – Kaku yelela ni mulelo wa bune mwakutahisa zwelopili ili ‘wakufumana tuto sakata,’ mutayi wa liluko la tuto mwasikiliti sa Zambezi, nofumani masheleñi alikana bolule bababeli kalikiti zemyanda isilezi (N$2.6 million) aku lundululisa, ni masheleñi alikana bolule babane kalikiti zemyanda yemibeli (N$4.2 million) aku yahisa miyaho ya tuto silimo se. Zeo neli patuluzwi ki mubusisi wa sikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu, kanako yakufa manzwi amayemo asikiliti cwalecwale mwa Katima Mulilo. 

Naize sikiliti nesi fumani hape masheleñi kuzwelela kwa katengo ka EU, alikana bolule bababeli kalikiti ze myanda isupile (N$2.7 million), akuyahisa makilasi alitopa za makalelo. “Kutisa cwale mutayi uyahile makilasi alishumi ka amane mwalikolo zepeli, mi zeo lika tusa baituti ba myanda isupile kaba mashumi amane. Mutayi hape ulunduluzi miyaho yamaimo akwasikolo ni likolo zeñwi,” nabulezi. Makilasi asilezi alitopa za makalelo nayahilwe kwa likolo ze cwale ka Bukalo, Tobias Hainyeko ni Kongola. “Kuyahiwa kwa makilasi alobapeli ni muyaho wa limbuzi, kwa sikolo sa Tobias Hainyeko mwa Komponi ya Cow Boy kukalile mi sekubato feela. 

Kuekeza fo, makilasi alishumi ili aketalizoho kwa sikolo sa Sibbinda, ni aketalizoho kwa sikolo sa Kanono, kakuba neulo kuzwelela kwaofesi yanaha Japan asweli kuyahiwa,” nekubulezi hape mubusisi wa sikiliti. “Makilasi alobapeli asweli kulundululwa kwa sikolo sa litopa zepahami sa Simataa,” naekelize. Sikolo sa litopa zepahami sa Caprivi ni sona sisweli kulundululwa kasebeliso yamasheleñi alikana bolule ba N$67, mi makilasi amanca ase afelile kwalikolo za Kongola ni Bukalo. “Sikolo sa litopa zepahami sa Simataa nesi lunduluzwi ni kuyahelwa muyaho omunca wa kamaiso,” nabulezi. 

“Sikiliti nesina ni kukwalula likolo za swalelele kutusa banana baba safokola balitopa za 0-3, kwa Kalumba ni Masokotwani ya kale, ili bane bazamaya libima zefitelela zelishumi kuya kwalikolo zeli bukaufi,” nekubulezi Sampofu. Nabulezi hape kuli sikiliti sipatehile kupanga litafule ni lipula katuso ya ofesi ya naha Sweden, mi tuso hala zabupangapanga isweli kufiwa kwasikolo sa zabupangapanga kwa Nsundwa. “Katengo ka babanca ka kopano ya Swapo ni kona neka neuzi masheleñi alikana N$250 000, aka sebeliswa kupanga lipula ni litafule za sikolo sa Hainyeko. Kaku ekeza mutayi wa tuto notahisize lipula zateko yelikana lule ni licika (N$1.5 million),” natolokile hape.


2020-08-10  John Muyamba

Tags: Zambezi
Share on social media
Bottom of a page