• July 23rd, 2019
Login / Register

ZVTC iamuhela lisebeliso zabutokwa zanjimo


Aron Mushaukwa Katima Mulilo – Ba Zambezi Vocational Training Centre (ZVTC) ba amuhezi lisebeliso zabuituti bwa zanjimo zamali afita fa bolule baba beli ni likiti ze myanda yelobapeli (N$2.8 million). Lisebeliso zeo neli lekilwe kimuuso wa naha German ili kulatelela tumelelano yeliteñi hala muuso wa German ni naha Namibia, wa kutusa likolo zebona zabupangapangi. Lisebeliso nelifilwe kiba katengo ka Namibian Training Authority (NTA) cwanuñu. Lisebeliso zeswana nelifilwe kwa Rundu Vocational Training Centre (RVTC) mi likasebeliswa kibaituti mwa lituto zabona zakalulo yanjimo. Hana bulela kanako yakutambeka lisebeliso mwa Katima Mulilo, yawela mwa katengo ka NTA Gilbert Likando naize katengo ka NTA kalela kumbweshafaza mayemo alikolo zepeli zebona zabupangapangi ili zewela mwa pabalelo ya NTA. Naize sikiliti sa Kavango ya Upa nisa Zambezi litalimani ni matata aswana akutokwa misebezi, “ili taba yelikanelezi yakutokwa misebezi yefita fa 29 pesenti, mi muka lumelelana nina kuli njimo kona yefa hahulu misebezi kwa batu mwa likiliti zepeli zeo, mi lipesenti zefita fa 70 zabatu baba pila mwa libaka zamatakanyani bapilela fa njimo.” Naize lunze lusalibali taba yeo kikwabutokwa mi kuna nitokwahalo nikolo yakuhulisa njimo mwa likiliti zepeli zeo, ili zena nimubu onunile ni mezi amañata. “Kimuhupulo omunde kuli lutise lipisinisi mwa likiliti zeo ni lisebeliso mwa likolo zeo ili kuli kube ni lituto zambubo kubabanca nikubafa bucaziba bobutokwahala kuli luzwiseze pata mayemo anjimo,” abulela. Muyemeli wa naha German, Christoph Heil, naize lisebeliso zeo likatusa baituti baba wela mwa kalulo yanjimo kufumana bucaziba bobu swanela mwa kalulo yanjimo. “Lulumela kuli misebezi yebakaitenga kuyona fasibaka se kiyabutokwa, mi kitaba yakuli kwa mafelo muituti ni muituti anope se siñwi. Mi lukalibelela kuli lube nibaituti baba kayo sebelisa zibo yelukabafa mwa misebezi yeshelana-shelana,” abulela. Kanako yeswana nekubile nikalulo yakutateka miyaho yeka yahiwa, ili mo baituti bazanjimo bakana babela ni lituto zabona. Miyaho yeminca yeo kukaba ni ofesi yakamaiso, muyaho wa makilasi ni muyaho wa zabupangapangi, ili yeo ikayahiwa kibaituti basikolo. Kuyahiwa kwa miyaho yeo kukabata kuli ba NTA basinyehelwe masheleñi afitelela bolule babalalu (N$3.2 million).
New Era Reporter
2017-10-02 10:15:15 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...