New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Nored ikenisa kekezo ya 7.7% yelelilwe

Nored ikenisa kekezo ya 7.7% yelelilwe

2024-05-27  Albertina Nakale

Nored ikenisa kekezo ya 7.7% yelelilwe

Katima Mulilo- Bayahi batolopo ya Katima Mulilo babilaezwa mulelo wa Nored wakubata kutisa kekezo ya 7.7%. Babulela kuli kekezo yeo ibukiti hakutalimwa mayemo asifumu. Neba fitisize maikuto abona kwamukopano ni Nored ni katengongo kakazamaisa zamulilo wamagesi ili kakazibahala ka ECB, viki yefelile mwa Katima Mulilo. Kweli yefelile katengo kakabona zakuhasanya mulilo wamagesi mwanaha (NamPower) neka kupile kekezo ya 14.59% hala liteko zamulilo wa magesi kwa katengo ka ECB mwasilimo sa 2024/2025.

Kekezo yeo ingelezi batu kaufela. Hane batalima falikekezo zeo katengo ka ECB neka elelize tutengo totu lekisa mulilo wamagesi, kungelela cwalo ni milonga ni milonganyana kubona kuli bateleleza likekezo zeo. Muzamasi swalelele wa Nored Toivo Shovaleka naize kekezo ya 7.7% yene bakupile kwa ECb imwatasi akekezo ye zibahalizwe ki NampOwer ya 8%. “Lubata feela kekezo ya 7.7%, halutalimi yakampani yehasanya mulilo wa magesi ya 8%. Mi luna luhupula kuli 7.7% hakuswani, kuli ni lunaluzwelepili ni pisinisi,” nabulezi.

Nihaike bane bali kwamukopano neli basikai, nebasika lumelelana ni kekezo yeo. “Muhupula kuli kekezo yelelilwe kiyende, hamutalima lika zen’wi? Hape muhupula kuli kikonde kuli kamutali lipisinisi, likolo ni bayahi kaufela babeiwa fasikala sesi swna? Hamuhupuli kuli kuna ni tokwahalo ykutalima taba yeo?” nekubulezi muayahi yane asikataba Jacob Mahunda.  Babanwi bane babulezi neli muyemeli wa Kabbe ya Mbowela John Likando. 

“Nabilaela. Lubona kuli licinceho za Nored kona zetisize butata. Nikupa kuli butata butatululwe. Lutokwa mukopano omutuna watutengo totuhasanya mulilo wamagesi. Mulilo wamagesi watokwahala kuapeha ni kubona. Luswanela kubona kuli licinceho zeo lizamaelela ni litokwahalo za sicaba,”nekubulezi Likando. Muyemeli wa Judea Lyaboloma niyena nakupile kuli lipilaelo za sicaba litalimwe. Sicaba sifilwe kuisa la 31 Kandao kufitisa lipilaelo zabona pili katengo ka ECB kasika kwala kale.


2024-05-27  Albertina Nakale

Share on social media