New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omutamanekwa meyugo lyoomiliona dhaSamco ta pula uuyuuki kompangu

Omutamanekwa meyugo lyoomiliona dhaSamco ta pula uuyuuki kompangu

2024-04-26  Victoria Kaapanda

Omutamanekwa meyugo lyoomiliona dhaSamco ta pula uuyuuki kompangu

OSHAKATI - Gumwe gwomaalumentu yahamano taya tamanekelwa eyugo lyoshimaliwa shi thike poomilliona R6 anuwa dha li mohauto yomunangeshefa Shamil Dirk gwoongeshefa dhoSamco, okwa ti, ke uvite kutya oshike e na okutindilwa eifutilemo mokakuma ngele yakwao oya pewa ompito ndjoka.

Omulumentu ngoka okwa pula ngaaka sho ya thikama komeho gompangulilo yopevi yaShakati ongula yEtine.

“Ondi wete tandi ningwa okatongongotongo, oshoka onda tindilwa eifutilemo, omanga yakwetu mboka tu li nayo moshipotha ya pewa,” ta nyenyeta ngaaka. Ta ti, okwa ningi omvula mondholongo, ta lombwelwa ashike kutya oshipotha oshi li metifa okukonakonwa ihe itashi pu.

Ompangulilo okwa undulile oshipotha shaalumentu mboka komasiku 30 gaAguste nuumvo omolwomakonakono inaaga pwa, nonando oge li poopelesenda 95 okupwa.

Aatamanekwa mboka ye li kondje oya ti, oya hala omuyonenwa a gandje uuyelele wi ihwa po, oshoka oyu uvite kutya oshipotha shoka ya patululilwa inashi yela sho kashi na uukwashili. Uuyelele wopolisi naamboka wompangu otau kondjithathana oshoka ompangu otayi ulike kutya oshimaliwa shoka osha li mooRand dhaSouth Africa omanga opolisi tayi ti osha li moondola dhaNamibia. 

Otaku hokololwa kutya iimaliwa mbyoka oya li ya yakwa mohauto, pegumbo lyaDirk mOngwediva omumvo gwa yi.

Taya ti, omwaalu ngoka gwoshimaliwa tashi popiwa sha yakwa otagu ya ngwangwaneke, oshoka ogwa yoolokathana. 

“Omwaalu gwotango sho twa mangwa, okwa li anuwa N$800 000, nokonima ogwa ninga oomililona R6, omolwashike Dirk ina lopota mbala kopolisi sho a mono kutya okwa kanitha oshimaliwa ashihe shoka? Ope na ngaa omuntu ta kanitha oomiliona adhihe ndhoka ihe itaka lopotela opolisi mbala?’’ Taya pula ngaaka.

Omukuluntu gwopolisi moshitopolwa shaShana Naftal Lungameni Sakaria, sho a li a pulwa ngele osha pitikwa okukala niimaliwa yi thike mpoka moshilongo, okwa ti kape na oveta tayi keelele omuntu a pungule iimaliwa yaNamibia oyindji. 

“Ihe otatu kumagidha oshigwana kaashi kale niimaliwa oyindji momagumbo okukeelela aafuthi ye ya yuge iimaliwa yawo,’’ ta kumagidha ngaaka. 

Dirk okwa li a tindi okutya ko sha koshiningwanima shika. 

- vkaapanda@nepc.com.na


2024-04-26  Victoria Kaapanda

Share on social media