Aaniilonga aalunga taya kongwa komiya dhaShinana

Home Eenguhudana Aaniilonga aalunga taya kongwa komiya dhaShinana
Aaniilonga aalunga taya kongwa komiya dhaShinana

Aaniilonga ye li omugoyi kwa li taya longele mositola OK Mini Market moKhomasdal otaya kongwa kopolisi sho anuwa taya fekelwa ya yaka ositola moka ya li taya longo.

Omupopilikokuluntu gwopolisi moshilongo Kauna Shikwambi okwa ti omandhina gaantu mboka taya kongwa oyo Molina Rosalna Goagoses (36), Lydia Ndeupewa Naameoweni Apollo (40), Likius Hendrik (44), Tuhafeni George Shilongo (24), Eva Dawumona Iipinge (33), Sem Shaanika (37), Lusia Haufiku (31), Max Sakaria (28), oshowo Ananias Muthoko (52).

Shikwambi okwa popi kutya aafekelwa oya li 10, ihe gumwe okwa kwatwa po nale kopolisi oshiwike sha zi ko omanga ayehe omugoyi kaaye wetike. Ta ti, konima aafekelwa ya li ya patululilwa oshipotha opolisi oya li ya kambandhala naashoka tayi vulu opo ya konge aanilonga mboka ihe oya huulile muunyengwi.

Opolisi otayi pula moshigwana opo shi longele kumwe nayo, ya konge ko kaafekelwa mboka.

Ngoka taka mona uuyelele kombinga yaaniilonga mboka na dhenge konomola  081 294 6022 nenge  081 313 1325. Shika osha holoka omasiku omashona ga piti po sho omukiintu nomulumentu gumwe ya tamenekelwa eyako lyoshimaliwa, ya ikuthile anuwa oshimaliwa shi thike N$400 000 mositola tayi ithanwa Onhokolo, ya pewa eyifutilemo lyoshimaliwa N$5 000.

Omukiintu gwomimvo 30 gwedhina Olivia Kashamba oshowo omuniilonga pamwe naye Matheus Amukoshi oya li ya holoka mompangulilo yopevi yamangestrata yOshakati  oshiwike sha zi ko komeho gomupanguli Siegfried Geiseb.

Otaku hokololwa kutya aanilonga mboka oya li taya longo mositola Onhokolo, yomunangeshefa Simon Naeman, yi li momundhingoloko gwEndola moshitopolwa shaHangwena. Oya li anuwa ya kutha oshimaliwa sha thika N$400 000, pokati komasiku 01 gaMaalitsa sigo 21 gaKotoomba omumvo gwa yi.

Oshimaliwa shoka anuwa kakwa li sha kuthwa ethimbo limwe, ihe anuwa okwa kala nokundjondja mo, sigo sha thiki komwaalu ngoka.

Omukiintu ngoka okwa li i ikalele po ye mwene mompangu, noshipotha she okwa li sha undulilwa komasiku 03 ga Juni nuumvo.

-vkaapanda@nepc.com.na