New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Author: Tuulikki Abraham

To contact the author and editorial staff send an email to newsroom@nepc.com.na


Posts by Tuulikki Abraham:

  Oshivilo shoCrayfish oshi-12 oshi li metifa

  Oshivilo shoCrayfish oshi-12 oshi li metifa

  2019-04-26  Tuulikki Abraham
  Lüderitz – oshivilo shoipindi shokomudo oshi-12 modoolopa yaLüderitz osha hovelele onghela, momafiku 25 Apilili  nokwa teelelwa tashi ka hula mo30 Apilili 2019.  Oshivilo shoipindi shokomudo osho hashi ufanwa oshivilo shoCrayfish osha lukilwa oludi loshi oyo i na ondilo, nohai hangika ashike mefuta laLüderitz moNamibia.
  Seaflower Whitefish embarks on N$57 million re-engineering drive

  Seaflower Whitefish embarks on N$57 million re-engineering drive

  2019-04-29  Tuulikki Abraham
  Lüderitz – Seaflower Whitefish Factory on Friday launched it re-engineering project at Lüderitz, valued at N$57 million. The project is part of the commitment by National Fishing Corporation of Namibia (Fishcor),  Seaflower Whitefish Factory’s state-owned parent company, to its strategic plan ending in 2021.