New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / E li tuwa kuina e li meemhango

E li tuwa kuina e li meemhango

2023-10-26  Festus Hamalwa

E li tuwa kuina e li meemhango

Omulumenhu weedula 21 vati okwe li tuwa e li meemhango a xulifa.

Oshiningwanima osha ningwa Etitatu momukunda Iilungayepa efimbo moshikandjohoololo Ompundja moshitukulwa shaShana.

Nakufya okwa tongolwa oye kutya oye Benhard Daniel.

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaShana Warrant Frieda Shikole okwa hokololwa ta ti Daniel ina fiya po omukanda tau yandje ouyelele kombinga yefyo laye.

Onghee omakonakono opolifi otaa twikile kombinga yoshikumungu eshi.

Oshiningwanima shikwao, okaana kokamati keedula heyali okaxulifa eshi kawila mocanal komeva.

Oshiningwanima osha ningwa momukunda Okakola moshitukulwa shaShana efimbo lomutenya.

Nakufya okwa tongolwa oye Atusheni Haimbodi womomukunda Okakola.

Opolifi oya hokolola tai ti olutu lokaana ole li tuwa kovakwashiwana pefimbo kwa li vaka teka omeva.

Oshiningwanima shikwao, okaana kamati keedula omuwoi okaxulifa eshi kawila momulonga waKavango Etivali efimbo lomutenya.

Nakufya okwa li e li mondodo onhi-3 kofikola Andara Combined School.

Otaku hokololwa kutya omunafikola ou okwa li tava yowoo na vakwao.

Ovadali onghee nga tava kumaida opo va tonatele ounona vavo nokupopya nounona vaha danene omeva molwashi omafyo oludi eli okwa hapupala. fhamalwa@nepc.com.na  


2023-10-26  Festus Hamalwa

Share on social media