New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oshibofa shomuhongifikola sha ekelwashi

Oshibofa shomuhongifikola sha ekelwashi

2023-10-19  Festus Hamalwa

Oshibofa shomuhongifikola sha ekelwashi

ONGWEDIVA - Oshibofa shomuhongifikola ou kwa li a kwatwa po molwaashi vati a ningila omukulunhufikola waye omatilifo edipao osha ekelwashi komhangu mOutapi.

Micheal Mukupi weedula 41 okwa koleka ta ti okwa holoka momhangu omwedi wa dja ko ashike oshibofa shaye osha ekelwashi molwaashi vati kape na oumbangi wa yela.

Mukupi oha longo poTjihozu Combined School mOshifo, moshitukulwa shaMusati oyo i li koshi yewiliko laLucia Shipiki.

Mukupi okwa yelifa ta ti okwa shunifwa oshimaliwa shaye shoN$1 500 osho kwa li a futa okulifutila mo modolongo.

Kuyele neudo Shipiki okwa li a patululila Mukupi oshibofa molwaashi vati e mu ningila omatilifo edipao noshoyo oku mu tukaela.

Mukupi okwa li a kwatwa po nokonima okwa pewa omhito yokulifutila mo modolongo.

Mukupi okwa ti okwa kala ha i komhangu a pwilikine oshibofa shaye fiyo tashi kupulwashi. 

"Paife otu na ombili naShipiki kofikola. Otwe lidimina po. Onde mu fimaneka ongomuhona wange," Mukupi ta ti.

fhamalwa@nepc.com.na


2023-10-19  Festus Hamalwa

Share on social media