Musali ukulubelwa kubitelelwa mwa motikala

Home Silozi Musali ukulubelwa kubitelelwa mwa motikala

Musali walilimo zemashumi amane kasilisiñwi ukulubelwa kuli nabitelezwi mwa motikala kimuuna walipisinisi yafumaneha mwasilalanda, Daniel Nghoshi walilimo zemashumi amalalu kazesupile, Lamubulo manzibuana kwa Eenhana. 

Nghoshi natamilwe Labubeli, mi nabonahalile lwa pili mwakhuta ya sikiliti ya Eenhana Labulalu. Taba yahae ne isizwe la 20 Yowa 2024 kuli aikupele kulukululwa kuli azekele taba yahae kwande, nikulumelela lipatisiso za sipokola kuli lizwelepili.

Muokameli wamutayi obona zakulwanisa bubangoki mwasikiliti sa Ohangwena, Zachariah Amakali naize ya nyaziwa nasweli kunwa bucwala kwalinwelo la bucwala ni balikani bahae ni mubilaeli. Kukulubelwa kuli Nghoshi nakwaezize kuyo siya mulikana ‘hae, mi aya kwa komponi isili kuli ayo siya mubilaeli kwandu yahae. Amakali naize yanyaziwa kiha liba mwa macacani mwa komponi ya Eveline, teñi uakalezwa kuli nailo somana ni mubilaeli. Mapokola neba elelize basali kutokomela habali kwakunwa bucwala ni baana, kakuli basali hañata bawelanga mwa kozi yakubitelelwa kasamulaho alikezo zeo.