Ngatjizeko iumwe wo va  piuke woru veze indo- Kanÿetu

Home Otjiherero Ngatjizeko iumwe wo va  piuke woru veze indo- Kanÿetu
Ngatjizeko iumwe wo va   piuke woru veze indo- Kanÿetu

™Eye wari iumwe wo zo ndekurona zehi indi nÿa punguha avihe no ku hina oku undjira ko tjimwe poo tjarwe. Eye uri mo kati ko vakwao ovengi vo ruveze indo mba panÿera no ku hina oku ivaiva nandarire kutja ominjo viao viari mo umba.∫

Umwe ngwa kara no ku ungura puno’ muyaruke Immanuel Uarotua Ngatjizeko, Vezera Kanÿetu, wa humburireko o New Era ehungi nda rongerisisa otjo ndjozikiro ko mu kwao ne mu ze mburuka no mambo ingo. Kanÿetu tjinene wa ungura puno’ muyaruke Ngatjizeko  mo Tjirata tjo Zombongo mo Namibia, Council of Churches in Namibia, o u supi o CCN. Matja Ngatjizeko no va kwao, tjimuna Uahaøa Kakuenje, Kuzauøe Charles Tjijenda, Nico Bessinger, Phillip Tjerije, Jesriel Nashilongo Taapopi, Solomon Gamathan, Bience Gawanas na Lucia Hamutenya, vari otjimbumba tjo zombura tji ma ze utire mo 1970 mba wirira otjitamba tjo porotika tjimuna otjikamba okuza me yuru, no ndando. Ndjari kutja ™O Namibia mariso oku kutuka nai.∫

Ngatjizeko no va kwao varwe ovengi, otja ku Kanÿetu, mena ro u piuke wawo kaa ve Þakama mo viungura mena ro njengo yo va hona vao no u piuke wawo mo tjirwa tjo ngutukiro, pendje na imba mbaa veungura po zo mbongo no tutu otuÞiÞi uriri two mbirivate.  Eha rao rari omo tjo vakamburwa,  mena ro u piuke wawo tjinga aa ve kamburwa eyuva arihe na ve paterwa mo ma tuwo ya peke omundu auhe kuye omwini.

 Tjandje oruveze indo o CCN, Ngatjizeko mari omuÞize wo mbwiko,  ondjiri ohoromende yo vazoozu kutja ouhonapare wo huurire ma uvanga poo kauno’ kuvanga. Okutja munao oku pitira mu Ngatjizeko o CCN oku kari okasavero no munyo, mo miano omingi peke peke,  ko va Namibia ova piuke. ™Immanuel wari omburo yo ombinÿu yo munyo  ko ma unguriro wetu no tjiungura tje pevari tja pwisa oma unguriro wetu tjinene,∫ Kanÿetu ma zemburuka no ku rira omukwao.