Okanona komimvo hamano ka kwatwa koonkondo

Home Eenguhudana Okanona komimvo hamano ka kwatwa koonkondo
Okanona komimvo hamano ka kwatwa koonkondo

Okanona komimvo hamano hoka anuwa ka kala noku kwatwa koonkondo ko kamati komimvo 14 oke li miikaha yaakuluntu omanga opolisi tayi konakona oshiningwanima shoka.

Sha ikolelela kepeko lyopolisi, okanona hoka anuwa oka li ka kwatwa koonkondo ko kamati hoka momukununda Onankali momundhingoloko Okatope. Otaku hokololwa kutya aanona mboka oya valwa kaakulutu oye ye li mekwatathano lopahole , ano inaya pambathana.

Opolisi oya ti, okanona hoka nuwa oka kala noku kwatwa koonkondo okuza muJuli nuumvo no ka li keshiningilwa iikando oyindji. Ta yti, anuwa okali ka kala haka kwatwa oonkondo aluhe aakuluntu ya zimo megumbo. Tayi ti, okanona hoka anuwa oka li ka mbandamekwa kutya ngele okeshi popi otaka ndhengwa. Shoka osha holoka ashike omasiku omashona sho omukulupe gomimvo 79, a li akwatwa koonkondo komumati gomimvo 25, omanga inaaya yugwa oshimaliwa N$300.

Oshiningwanima shoka okwa li sha holoka momukunda Onashitendo momudhingoloko goTsandi, moMusati. Natango omukiintu gumwe okwa kanitha ohanona ye yoomwendhi 19, sho kwa li ya tsuwa no shinima sha honga sigo omeso, konima omutamanekwa kwa li a ndopa okukwata yina koonkondo. Ohanona ndyoka kya I pamwe namukwawo gomimvo 12, okwa liya hulithile poshiningwanima, nomulumentu ngoka okwa li a mangwa po.

– vkaapanda@nepc.com.na