New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aapashiyoni ya ndjondjwa omaliko gawo

Aapashiyoni ya ndjondjwa omaliko gawo

2024-05-24  Victoria Immanuel

Aapashiyoni ya ndjondjwa omaliko gawo

Opolisi moshitopolwa shOtjozondjupa otayi indile oshigwana shi longele kumwe nayo okumanga aalumentu yaali ya ponokele aakwiilongo yane e taye ya yugu oshimaliwa (Є2 000) ano N$20 000.

Omupopiliko omukuluntu gwopolisi moshilongo Kauna Shikwambi okwa ti oshiningwanima shoka osha holoka koAcacia Park mondoolopa yOtjiwarongo lwopotundi 23h00 Etitatu.

Otaku hokololwa kutya aakwiilongo ye li yahamano, aakiintu yane naalumentu yaali ya za koAustria oshowo koGermany oya yugwa iimaliwa noongodhi dhawo dhopeke kaalumentu yaali.

Omanga aakwiilongo mboka ya li taye dhi kutha komasipa anuwa mootenda pombanda yiihauto yawo, oyu uvu oalalama yohauto yimwe ya lili, shoka she ya limbilike noya yi pevi ya ka tale shoka sha lilitha oalalama.

Okwa lopotwa kutya aapashiyoni mboka oya adha ohauto yimwe ya dhengwa ekende, naalumentu yaali ye li meni taya hadha ohauto.

Otaku hokololwa kutya olugodhi olwa sakala pokati kaafuthi mboka yaali naakwiilongo shoka sha eta yaali ya ehamekwe shi nyanyaleka kaafuthi.

Opolisi oya ti aafuthi oya yi ontuku noongodhi adhihe hamano oshowo nopasipota yagumwe.

Aalumentu mboka anuwa oye na omalutu gopokati. 

Opolisi otayi indile moshigwana ngele ope na ngoka ta mono aantu taya shendje iimaliwa yoEuro ya lopotele opolisi yi li popepi.

Uuministeli womindhingoloko owa kala nokukumagindha oshigwana shi hulithe po okuyuga nokuponokela aakwiilongo taya talele po Namibia oshoka otaye ya tidha.

Owa li wa pititha omushangwa kutya aapashiyoni otaya kwatwa kuumbanda wokutalela po oshilongo oshoka otaya longelwa omiyonena, shoka tashi shunitha eliko lyoshilongo pevi.

-vkaapanda@nepc.com.na


2024-05-24  Victoria Immanuel

Share on social media