New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Miseto ya Katima, Ngoma iamuhela bapoti babafitelela 225 000

Miseto ya Katima, Ngoma iamuhela bapoti babafitelela 225 000

2023-08-14  Albertina Nakale

Miseto ya Katima, Ngoma iamuhela bapoti babafitelela 225 000

KATIMA MULILO – Miseto yemibeli ili Katima Mulilo ni Ngoma, hamoho ni miseto yeñwi yelumelezwi mwasikiliti sa Zambezi, ne amuhezi bapoti babalikana 225 340 nibane basiya naha babalikana 214 892 kuzwa Muyana ñohola. Mubusisi wasikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu nabulezi kanako yakufitisa manzwi ahae amayemo asikiliti asilimo. Teñi naize nombolo yetuna nebihilwe kwamuseto wa Katima Mulilo. Nahatelezi kalulo yakuyandulula museto kuli ukale kusebeza lizazi mukatumbi nikuli kuno yemiwa feela hañwi.

Sampofu naize sikiliti sifumaneha famakopanelo alitaba zalipinisi hala linaha zewela mwakatengo ka KAZA. Buñata bwalimotikala zelonga libyana zekena kwamuseto wa Katima liimeza lisebeliso za kwamuseto. “Kukwalulwa kwa miseto kasamulaho abutuku bwa Covid-19 nekutisize kuekeza kwalitekisano, nikuekezeha kwalimotikala zelonga libyana zefita mwanzila ya Walvis Bay-Ndola-Lubumbashi kuliba likamba la Walvis Bay.”

Hala kubabalela limbule za mwamezi, Sampofu naize babayamba isi kamulao neba tamilwe nikutalimana ni mulao, mi zene swelwi neli sinyizwe. Sampofu nabulezi hala mishitu, ili yebapala kalulotuna mwalita zasifumu, mi sikiliti sa Zambezi sina ni mifuta yeshelashelana ya likota. Naize babana ni mañolo nebakonile kulema likota zakuola zabuima bolikana 93 tanizi, mabalelo alikana 300, likota zakuyahisa zelikana 935. Mañolo alikana 3 527 nafilwe kwasicaba, mi masheleñi alikana N$254 794 nafumanwi mwakulekisa mañolo nilikota zakucala.

Hala libakanya zebabalela lifolofolo zelishumi kazene nelifumani masheleñi alikana bolule ba 37 ni licika (N$37, 5 million), hakubanywa ni masheleñi alikana bolule ba 32 ni licika asilimo sa kwamulaho, mi masheleñi alikana bolule balishumi kailiñwi nalifilwe kwasicaba. “Nihane kufumanwi tulo yebulezwi, masheleñi alikana N$459 553.34 hazibahali kuli naile kai mwalibakanyana zebabalela lifolofolo,” nekubulezi Sampofu.


2023-08-14  Albertina Nakale

Share on social media