New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Muni gwaShakati a landa po Oshandira Lodge komilina N$13

Muni gwaShakati a landa po Oshandira Lodge komilina N$13

2024-05-27  Correspondent

Muni gwaShakati a landa po Oshandira Lodge komilina N$13

Paulina Ndalikokule 

 

Mayola Leonard Hango okwa ti ondoolopa yShakati oya landa po ohotela yedhina Oshandira Lodge koshimaliwa shoomiliyona N$13.

Hango okwa popi dhoka pethimbo a li ta pititha omushangwa hokololo gwoshimaliwa shondoolopa ye shomumvo 2024/25.

“Oshili enyanyu enene okumu tseyithila kutya elelo olya landa po ehala ndyoka ta li ka eta oshimaliwa” a ti.

Elelo olya tengeneke oku ka longitha oshimaliwa sha thika poomiliyona N$214.

“Etengenekomwaalu lyetu otwe li ninga twa tala kondjodhi thaneko yetu oku humitha komeho omahupilo, okutunga ondoolopa yetu nokuhumitha komeho omalukalwa naantu mondoolopa yetu,” Mayola a ti.

Metengeneko oya kwatelamo oku ka tungwa ominino dhonyata mEvululuko noShakati shokonooli komiliyona N$10,2. Noshowo ehala lyoku opaleka onyata komiliyona omilongo ndatu nambali.

Omatungo gomeya kOmpumbu kondando yomiliyona N$7.6, oopate mwakwatele yaKatana nomatala nokutungulula oopate oku dhitula oteya komiliyona N$9. 

Okwa ti oshimaliwa oshindji ota shi ka longithwa oku opalukulula omalukanda gathike pondondo ombwanawa.

“Opoloyeka ndjika oya tameka nale, notwa pondola oku opalukulula omalukalwa gahetatu,” a ti ngaaka.

Aantu haya mono iiyemo iishona mboka haya longo moostola, aahingi yootakisa noshowo aalandithi yuupana ota ya ka pewa oopolota dhili 289.

Muni okwa tembudha woo oofamili dhili 160 oku zakOshoopala oku ya kOnawa. 

Otaya ka tunga woo okapale kokudhanena aanona monawa moNawa kondando N$150 000.

– ndalikokulep@gmail.com


2024-05-27  Correspondent

Share on social media