New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ombaanga yaNamibia ya ndungike aatoolinkundana

Ombaanga yaNamibia ya ndungike aatoolinkundana

2024-05-24  Correspondent

Ombaanga yaNamibia ya ndungike aatoolinkundana

Paulina Ndalikokule

 

Ombaanga onene yaNamibia oya kuutumba naatoolinkundana moshilongo uule wesiku limwe nelalakano lyokutota po omukalo gokulongela kumwe nombaanga noshowo iilyo yawo yilwe. 

Aatolinkundana pethimbo lyoshiithanene oya li ya pewa uunongo kombinga yomahupilo goshilongo, oompango dhiimaliwa nosho woo okulongwa kombinga yiilonga yombaanga ndjoka, yo taya kumagidhwa nkene ye na okugandja uuyelele womahupilo noshimaliwa koshigwana. 

Omupevikuluntu gwombaanga Leonni Dunn okwa lombwele aakundaneki mboka kutya ombaanga oya toto opoloyeka yedhina Instant Payment Project.

Okwa ti opoloyeka ndjoka otayi ka kwathela nookondo okwaandjakaneka omakwatho gopashimaliwa ngoka ga pumbiwa noge na ombiliha kaantu ayehe unene tuu mboka ye li komikunda nomomalukanda kwa kala ethimbo nuule ku na uudhigu ngele tashi ya kokuthika omakwatho goombaanga.

Aatoolinkundana mboka ya li poshigongi shoka oya pandula ombaanga molwoshigongi shoka noya indile iikondo yilwe yi kale ya manguluka ok gandja uuyelele kaatoolinkundana uuna taya pumbwa omauyelele ngoka.

ndalikokulep@gmail.com

 

  


2024-05-24  Correspondent

Share on social media