New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omulilo kaagu shiwike mpoka gwazi, gwa dhimwa meendelelo 

Omulilo kaagu shiwike mpoka gwazi, gwa dhimwa meendelelo 

2021-07-20  Victoria Kaapanda

Omulilo kaagu shiwike mpoka gwazi, gwa dhimwa meendelelo 
Top of a Page

Omulilo kaagu shiwike mpoka gwa zi, okwali gwa dhimwa meendelelo koo kadhimamulilo, sho gwali gwa lambalala odhalate yoka pale koodhila nale mOshakati.

Aanambelewa yakadhimamamulilo mboka oyo yaadhika poshiningwanima, oya ti, ka yena uuyelele kutya omulilo ngoka ogwa zi peni.

“Okwali twa lopotelwa komukwashigwana gumwe, ta ti, oku wete omulilo, ihe ogwa yaka notagu ende gwalambalala omwiidhi ngoka guli kooha dho dhalate,” ya popi ngaaka.

Omunambelewa gumwe okwa fatulukla kutya, olundji omulilo ohagu lamba hoka kwa taalela ombepo, onkene  okwali ya tameke okudhima hoka ombepo ya taalela.

Ta gwedhapo ta ti, ethimbo ndika lyombepo tayi pepe, ohaya lopotelwa omililo, ihe olundji iha pukala pena uuyelele kutya ogwa zi peni.

“Pa mpito mpaka ota tu fekele, pamwe omuntu a ekelehi okasitombi ke kaya inaaka dhima nawa, etaka ka tema omwiidhi oshoka ogwa ku kuta,” taya popi ngaaka.

Taya kumagidha oshigwana kutya, nashi kwate nawa omililo, unene ethimbo ndika lyompepo, omulilo ohagu yaka mbala.

“Aanona naya kumagidhwe kaaya dhane omililo nenge uupalwa, oku yanda  omawupyakadhi goludhi nduka,” ya kumagidha.

Taya gwedhapo kutya, omulilo nguka gwa monikila ko  mbala oshoka ngeno ogwa ya sigo okomatungo oshowo koosikola.

“Ethimbo alihe otwa ilongekidha okukwathela okudhima omililo inadhi pumbiwa. Kehe ngoka toka tsakaneka omawupyakadhi gatya ngaaka okwa manguluka okudhenga konomola 065 229500,” ya  po pi ngaaka.

Koshitopolwa shErongo okwalopotwa omulumentu gwomimvo 18 a si,  sho ali a pile mombashu  mehulilo shiwike.

Aantu ye vule 20 yali ya tembudhwa, sho omagumbo gawo gali ga hanagulwapo thiluthilu ko mulilo, kaagu shiwike mpoka gwa zi moKuisebmond. Sha ikolela kepeko lyopolisi, oombashu dhili 33, odhali dha pipo, sho anuwa okanona kali ka tema okapalwa eta ka ekele mogaasa yoku teleka. Otaku hokololwa kutya omulilo okwali gwa hwama sigo tagu fike oombashu adhihe pomudhingoloko. Ongula yomaandaha goshiwike shika, natango koshitopolwa shEronngo okwa lopotwa oomatungo goositola  ga pi moka mwakwatelwa ositola yoMjagic discound. Inamu lopotwa mwa monena omuntu oshiponga.


2021-07-20  Victoria Kaapanda

Share on social media
Bottom of a page