New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Baituti ba 225 batuhela sikolo mwa Zambezi

Baituti ba 225 batuhela sikolo mwa Zambezi

2019-07-08  Aron Mushaukwa

Baituti ba 225 batuhela sikolo mwa Zambezi

KATIMA MULILO – Baituti bamyanda yemibeli kabamashumi amabeli kabaketalizoho, batuhezi sikolo mwasikiliti sa Zambezi unumwaha feela. Kubaleha piho kuzwelela kwamutayi waliluko latuto mwasikiliti sa Zambezi yebonwi kimubihi yoo. Piho neikabezwi nikatengo kakabona zalitaba zabubangoki mwamabasi mwasikiliti sa Zambezi kwamukopano wateñi wakota cwanuñu. Katengo kakaetelezwi kimubusisi wasikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu, kana nimusebezi wakulwanisa litaba zabubangoki mwamabasi mwasikiliti. Piho itoloka kuli mabaka amañwi atisize kuli banana batuhele likolo kikuitwala, kuikutwa kuli sebahulile kuli bazwelepili nisikolo, kukena mwamanyalo basali banana, nibubotana bobubatiseza kutuhela sikolo nikuyobata misebezi. Kono nombolo yabao bane batuhezi sikolo bakeñisa kuitwala neli yona yene pahami mi iyemi fa 88, kulatelelwa kibao bane batuhezi bakeñisa kusiyala sitopa yeyemi fa 82. 

Bane basiile kuli bakene mwamanyalo ki 28, mi bane bazwisizwe kibashemi babona ki 34. Lipatisiso libonisa hape kuli buñata bwabasizana nebatuhezi sikolo kufita bashimani, mi nombolo yabona ki 120 hakubapanywa niyabashimani 105. Taba yeo icwalo kakuli buñata bwabasizana batuhela likolo bakeñisa kuitwala.

Kwamukopano Sampofu nakupile limembala zakatengo kubeleka katata kulwanisa litaba zabubangoki mwamabasi mwasikiliti. “Limembala zakatengo luswanela kusebeza hamoho, kutaleleza milelo yaluna, lusike lwasebeza kakushutana,” neku elelize Sampofu. Hakutalimwa milelo yateñi, katengo kalela kulwanisa lika zecwale ka kuitwala kwababanca, kuitahanela kukena mwamanyalo, kuiponda, nibubangoki mwamabasi. Kamulelo ocwalo, katengo mwasilimo se, kabata kueza mikopano mwalikolo nimwamahae, kuzibisa batu hala zeñwi bumaswe bwakuitahanela kukena mwamanyalo nikuitwala basali banana.


2019-07-08  Aron Mushaukwa

Tags: Zambezi
Share on social media