New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Baituti baishimbela lipula mwa Zambezi

Baituti baishimbela lipula mwa Zambezi

2020-01-27  Obrien Simasiku

Baituti baishimbela lipula mwa Zambezi
Top of a Page

Obrien Simasiku

OMUTHIYA – Buñata bwalikolo zamuuso mwasikiliti sa Zambezi, likupile baituti kuno ishimbela lipula habaya kwasikolo. Kalulo yeo itaha bakeñisa kufukuzeha kwalipula mwalikolo, mi kuekezeha kwapalo yabaituti nikona kubapala kalulo. 
Kalulo yeo nelemuhilwe kwalikolo zecwale ka Bukalo ni Katima, hala zeñwi. Mulwaneli wasicaba mwasikiliti, Poniso Kubwima, nanyazize taba yeo mi naize hakitaba yende kuli baituti bashimba lipula kuzwa kwamandu abona kuyo ituta kwasikolo.
 “Kiniti, kalulo yeo yaezahala mi kona seo baituti batalimani nisona. Kimaswabisa kulemuha kuli luna nibatu balipisinisi babanze bakutula mukula mwasikiliti, kono bapalelwa kutusa mwaliluko latuto halutalimana nimatata acwalo,” nabulezi. 
“Kuna nilisipi zezwa kwalipula ni litafule nihalishwile cwañi, kacwalo kutata cwañi kuli lilukiswe?” 
Mulwaneli nabilaezi hape kuamana nimayemo atuto kwasikolo sa Sesheke mwasilalanda sa Kongola, teñi baituti balobala mwamatente, mi bahapelezwa kutibelela mwamakilasi pula hainela.  “Sikolo sale siswana sina makunganelo ababakutela litopa mwasikiliti sa Zambezi, kono hakuna cinceho yebile teñi, ili kalulo yetisa kuli sikolo sieze maswe mwalilimo zefelile. Baituti hape bahapelezwa kutatehisa likota, kakuli hakuna maino akwasikolo. 
Pula hainela balobala nitala, kakuli batatehela fañandaleza,” nekubulezi Kubwima. Muzamaisi watuto mwasikiliti, Joy Mamili, nahanile kualabela falitaba zeo, nihane afilwe nako yeñata. 
Hane apihelezwi, nakashelize cokwe kumutatubi walikolo mwasilalanda sa Bukalo, Dile Limbo, ili niyena yana icanganisize hala mañusa ane alumezwi kwafoni yahae yafanoka, hamoho cwalo nikusa alaba foni yahae hane alizezwa.


2020-01-27  Obrien Simasiku

Tags: Oshana
Share on social media
Bottom of a page