New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Balimi mwa Zambezi basiala basina musika wa likomu

Balimi mwa Zambezi basiala basina musika wa likomu

2020-01-13  John Muyamba

Balimi mwa Zambezi basiala basina musika wa likomu

RUNDU – Balimi mwasikiliti sa Zambezi habana kobalekisa likomu zabona kakuli sikiliti hasina musika. Kampani ya Zambezi Meat Corporation (Zamco) ili yene swanela kuli ikale kubelekisa Libulaelo la Likomu la muuso la Katima Mulilo, haisika kwalulwa kale, kasamulaho akufiwa maata kimuuso kuli ibelekise libulaelo la likomu. Libulaelo lisa kwalilwe kutisa cwale, mi New Era ilemuhile kuli muyaho usweli kulundululwa ili kone kukalile ñohola. Kuzwelela kampani ya Meatco haikwala mwasikiliti sa Zambezi lilimo zene zefelile, Zamco yene itahisizwe kuli ito imulula mayemo, ipalelwa kuzuha.

“Munahanisise mulimi yanana nilikomu zemyanda yemilalu mwalilimo zene, hasika lekisa sesiñwi kutisa cwale, mi nombolo yalimunanu zahae iekelize kono hakoni kufukuza. Muuso uswanela kueza sesiñwi,” mulimi yana bilaela nabulelezi New Era. Balimi bakupile Meatco kuli ilukise nihaili libulaelo la swalelele, ili kanako yacwale lifumaneha kwa kambe ya Matumbo Ribebe, libima zebalwa mbowela watolopo ya Rundu, ili kokusweli kutusiwa balimi. Meatco yona ibulela kuli haina mulelo wakushimbulula libulaelo. “Ee, Meatco netuhezi kubeleka mwa Zambezi lilimo zene zefelile, mi kanako yacwale libulaelo la swalelele lika siyala mwa Kavango ya Upa kakuli kona kolubona pisinisi, kufitela kamiso haika iketela kueza nto isili,” sibuabui wa Meatco Rosa Hamukwaya-Thobias nabulezi. Nekupalile kufumana maikuto aliluko la njimo.


2020-01-13  John Muyamba

Tags: Zambezi
Share on social media