New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Bayahi ba Zambezi bakupiwa kulumelela babafayela mwamandu

Bayahi ba Zambezi bakupiwa kulumelela babafayela mwamandu

2018-10-15  Aron Mushaukwa

Bayahi ba Zambezi bakupiwa kulumelela babafayela mwamandu

KATIMA MULILO – Mubusisi wa sikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu ukupile bayahi ba sikiliti kuli bano amuhela baba fayela mwamandu, mwa mungendenge wa kusileleza butuku bwa malaria. 

Nabulezi manzwi awo mwa nako yakutabela lizazi la makete mwa sikiliti viki yefelile. Malaria isiyala kuba butuku bobusituhu mwa sikiliti sa Zambezi mi ba 3351 nebaswalezwi butuku bwa malaria, mwahala alikweli za Sope ni Muyana silimo se. Mafu asilezi niona nabihilwe mwanako yeswana. Bayahi batolopo babilaelizwe ki kuata kwaminañi mwamandu abona.  Liluko la Makete mwa swalisano ni katengo ka tolopo nelikalile ni mungendenge wa kufaela mwa mandu kweli yefelile. Mi liluko lingile libaka zamatakanyanyi mi katengo katolopo kangile libaka zamwatolopo.

Kono baba faela neba bilaezi kuli bayahi babañwi bahana kuli mandu abona afaelwe mulyani. “Kuna ni batu babahana kuli mandu abona afaelwe mulyani kakuli habautwisisi butokwa bwa mungendenge wo,” sibuabui wa katengo ka tolopo Muyoba Muyoba nabulelezi ba New Era. Sampofu mwa manzwi ahae ane abalezwi ki muelezi wahae Ignatius Nkunga, nakupile bayahi basikiliti kuli ba amuhele baba faela ili kuli kukonwe kufukuzwa butuku bwa malaria mwa sikiliti. 
“Ni misusueza kuli mukwalulele minyako yamina kuli babafaela ba faele mwa mandu amina. Ni samisuseza zuli mulobale mwatasa tunyandi twaminañi totu beilwe milyani. Bao babana ni lisupo zecwale ka kucisa mubili bapotele lipatela kuli bayofumana likalafo,” neku elelize sampofu.

Nihakuna ni lipiho zakuli kuna ni babahana kuli mandu abona asike afaelwa mulyani wa malaria, babañwi babilaezi kuli ba faeli bamulyani osabisa minañi habatahi kwa mandu abona, mi ba faela feela mandu aketilwe. Muyoba nalatuzi lipiho zeo kakutalusa kuli hakuna mandu asiiwa, mi akona feela kusiiwa haiba inge afumaneha kuli akwalilwe babafaela haba apotela.


2018-10-15  Aron Mushaukwa

Tags: Zambezi
Share on social media