New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Epangero kuna kutu vandokotora 29 moOhangwena

Epangero kuna kutu vandokotora 29 moOhangwena

2023-03-23  Festus Hamalwa

Epangero kuna kutu vandokotora 29 moOhangwena

Ministeli zoukanguki noundjewa ndjewa ngesi kuna tura vandokotora 29 moyirugana moyipangero yitatu yepangero momukunda horowero gwaOhangwena. Ohangwena mukunda gumwe guna kara asi kuna kunana noudigu morwa usesu wovarugani mosipangero unene vandokotora. Sipangero saEngela yizo simwe sina kara melikwampo lyokundindira vahakuli nomvhura dakapita, eyio kwatwaredera yininkise vaveli vamwe vavatengwide ano vamwe kutengura pwavene morwa kuroroka kusikama momukweyo. Vamwe vaveli kuza nye bpwavene vakapapare vandokotora ndi uhaku koyipangero ngwendi Oshakati momukunda gwaOshana ndi moOnandjokwe momukunda Oshikoto, omu vana kusiga sipangero savakara pepi momukunda gwawo. Sipangero saEngela kapi azi vatere tupu asi vaNamibia velike nye kuvatera vamusinda zetu unene vaAngola, ava ava taguraka murudi nkenye ezuva vayapapare uhaku, ngwendi ko ARV ntani mauvera gamwe ngoso. Mukurona pamberewa momukunda Ohangwena goukangukingi, John Hango, katente asi mowo 29 vandokotora 14 kuna vatura kosipangero saEngela, 11 moEenhana, ano ava vane kuna vatura nye mosipangero somo Okongo. Hango katente asi vandokotora ava vana kutu navahorako udigu wesesupo varugani unene momukunda ogu. 

Vantu vetu nare vagusa kugenda sinano sosire vaze kosipangero ano posiruwo simwe awo kutengura kembo vahana kugwana mbatero nkenye morwa kapi tuna kara noivandokotora,’’ yimo ana kutanta Hango. Hango kagwederereko asi mazuva ganare gakapita, omu mberewa zendi zopomukunda ngazigwana masivano mwaza mazuva morwa kapi vana kugwana uhaku moomu wawapera.

 ‘’Mulyo unene muveli agwane mbatero posiruwo sooso, kapisi konyima zono vili. Eyi kutwaredera muveli ogo agwane usimbu uhaku nokuveruka nako kuvhura kuugwana. 

Hango kahundilire varugani womosipangero varugane yirugana yawo moomu vayidivira yipo asi vahakara nonyanya kovaveli vawo. 

Vaveli vahepa kudidilika nkenye muhakuli nampili ndokotora ana kurugana nonyanya kovaveli, nsene kuna kuvaruganesa momudona vahepa kuyitanta usimbu komberewa, yimo ngoso ana kutanta. –fhamalwa@nepc.com.na


2023-03-23  Festus Hamalwa

Share on social media