New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Impalila ika yahelwa mukwakwa

Impalila ika yahelwa mukwakwa

2021-06-07  Aron Mushaukwa

Impalila ika yahelwa mukwakwa

Kupotela sioli sa Impalila sihulu kanako yalitabula ibanga butata, kabaka la mubu wateñi okopani ni macwe ni silelezi. Kamita kubanga tata kuzamaya kamotikala, kuli mane limotikala zenyinyani halikoni kubelekiswa mwa Impalila. Kono zeo sekaiba litaba zakale kasamulaho likwambuyu waliluko la misebezi ni linzila John Mutorwa, nailo patalaza kuyahiwa kwamukwakwa watala yelikani Labune. Mutorwa naize muuso unga taba yakuisa lisebelezo kwasicaba kuba yabutokwa mi patalazo yakuli kuka yahaiwa mukwa kwa Impalila kibupaki.

Nabulezi hape kuli kuyahiwa kwamukwakwa kuka imulula mayemo asicaba sa Impalila ni kuhulisa lipinisinisi ni bupoti, sina haili sioli sesi potolohilwe kilinaha zetalu. “Mukwakwa hause ufelile limotikala likana limata hande, mi ukafukuza lisinyehelo hala linzila. Taba yeñwi kiyakuli bubotana buka fukuzeha kakuli sicaba sika fiwa misebezi kanako yakuyaha. Mi hape mukwakwa hause ufelile uka hulisa tekisano ni bupoti,” nekubulezi Mutorwa. Mukwakwa hamoho cwale ni makululu afapuha kuya kwaliofesi zasicaba ikaba wabutelele bolikana libima zemashumi amabeli kazeketaliho.

Muzamaisi wakatengo kakabona zamikwakwa Conrad Lutombi naize mukwakwa uka yahiwa mwalilimo zepeli kasinyehelo yamasheleñi alikana bolule basilezi. Nabulezi hape kuli kampani ya Nexus ili yepatehile kuyaha mukwakwa wa Namalubi-Isize-Luhonono kona yeka yaha mukwakwa mwa Impalila. Haku kalile kwa Impalila kukona kuiwa feela kakusebelisa lonji, kapa kusebelisa motikala kakufita nzila ya Nakabolelwa-Mbalasinte-Kasika, ili mukwakwa wamangolombela walibima zebato eza ze 35. 

Kono likwambuyu napatuluzi kuli mulelo wakuyaha mukwakwa wa Nakabolelwa-Mbalasinte-Kasika kakubeya cebwecebwe sobato feela. Silalo induna waImpalila Imelda Muluti nabulezi kuli kuyahiwa kwamukwakwa ikaba tiululo yetuna kwasicaba sa Impalila. “Nitabile hahulu kakuli lukatezehanga hahulu sihulu kanako yalitabula, haukoni kuzamaya kamotikala konji kusebelisa mautu. Kono butata kikuli nihaike kamautu kubanga ni sileze mi kutata kukabela kakuli sakakatela kwamautu,” nabulezi.


2021-06-07  Aron Mushaukwa

Share on social media